Publicaties old

Publicaties

Marktliederen Tweede Wereldoorlog.

Bestuurslid Julien De Vuyst verzamelt al jaren oude liedjes. Een aantal ervan die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog, zijn gebundeld en werden i.s.m. de Hellebaard uitgegeven in boekvorm. De verzameling wordt omkaderd met teksten en foto’s die verband houden met WO II. Het boek is niet voorzien van muzieknoten.

Deze uitgave wordt uitgegeveven op A4 formaat en kost € 10,00 + verzendingskosten. Eveneens te bestellen via archief@dehellebaard.be

 

 

Bij De Hellebaard, jaargang 14 (2016), nr. 3 verscheen als bijlage een rijk geïllustreerde brochure (24 p.) van Luk Beeckmans over Het kasteel de Waepenaert te Wouberechtegem . Het is de zesde uitgave in een reeks Kastelen in Herzele.

De eigenaars van het kasteel

Het kasteel van Woubrechtegem, eertijds een buitenverblijf, een landhuis of een speelhuis genoemd, werd in het laatste kwart van de 18e eeuw gebouwd door Anthon de Waepenaert, burgemeester van Aalst. Gedurende verscheidene generaties bleef de familie de Waepenaert eigenaar van het kasteel.

Later kwam het kasteel in handen van markies Gasparo Pagani, een vermaard wiskundige.
Na zijn overlijden werd het kasteel verkocht aan jonkheer Constant de Kerchove d’Exaerde. De familie de Kerchove behoorde tot de topadel van België. De zoon van Constant, namelijk Raymond de Kerchove d’Exaerde nam tal van politieke functies waar en werd zelfs gouverneur van Oost-Vlaanderen in 1885.

Een dochter van Raymond de Kerchove, Isabelle genoemd, huwde met jonkheer Raoul de Geelhand de la Bistraete. Zij werden voor een korte periode de nieuwe eigenaars. In 1937 verkochten ze het kasteel met park, hoeve en afhankelijkheden aan Desiré Van der Biest, landbouwer en later ook burgemeester van Woubrechtegem. Vandaag is dezelfde familie nog steeds eigenaar.

Het kasteel

Het kasteel werd verscheidene keren verbouwd en aangepast. Toch bleef het oorspronkelijk plan grotendeels behouden. Rond het kasteel was een prachtig park aangelegd, onder andere met een berceau of prieel met een lengte van 150 m.

In het midden van de 19e eeuw wordt naast het kasteel een boerderij gebouwd met een woongedeelte, stallingen en een schuur.

Na de aankoop door de familie Van der Biest krijgt het kasteel een andere bestemming en wordt gebruikt als hoeve. Het park wordt ontmanteld.

In 1977 wordt de oude hoeve afgebroken en worden de gronden in 5 kavels getrokken en als bouwgrond verkocht. Het kasteel wordt opgefrist en krijgt zijn huidig uitzicht.

De leden van De Hellebaard vzw, dat zijn er 700, kregen de brochure gratis bij hun lidmaatschap. Wie geïnteresseerd is kan ze aankopen tegen de prijs van 5,00 euro plus 2,00 euro voor toezending (binnenland) via de post. Bestellingen via archief@dehellebaard.be na overschrijving op ons rekeningnummer IBAN BE66 0013 8239 9843 – BIC GEBABEBB of via onze bestuursleden. Je kan uiteraard ook lid worden:15,00 euro (20,00 euro voor wie buiten Herzele woont) en je ontvangt dan samen met de brochure de twee eerste nummers van ons tijdschrift.

Voor wie interesse vertoont voor de geschiedenis van Herzele of voor Herzele als pleisterplaats aan de rand van de Vlaamse Ardennen, is deze brochure een must.

De Verering van Sint-Antonius-Abt in Borsbeke: Brochure

Aantal bladzijden: 16 (incl. cover)

Datum uitgave : september 2016

Verkoopprijs : 2 euro plus verzendingskosten

Deze brochure is te verkrijgen in het archief van De Hellebaard, of kan bekomen worden via aanvraag op archief@dehellebaard.be. Onze leden kunnen deze ook bekomen via overschrijving van 2 euro. Ze wordt dan bezorgd bij de volgende bedeling van ons tijdschrift.

De toponymie van Steenhuize volgens een landboek uit 1711
Enkele maanden geleden dook een 18e eeuws landboek op van Steenhuize. Hierin zijn alle percelen van de fiscale entiteit opgenomen. Landboeken vormden, net als het huidige kadaster, uitgelezen informatiebronnen voor het heffen van belastingen.
Vandaag zijn het belangrijke documenten voor de lokale landbouw- en landschaps- geschiedenis, de economische en sociale geschiedenis, de cartografie, de toponymie of plaatsnaamkunde, de genealogie en de volkskunde.
Danny Lamarcq, cultureel attaché van de stad Zottegem en historicus kreeg het landboek via een privépersoon in handen en gaf het in bruikleen aan Luk Beeckmans uit Steenhuize, bestuurslid van de Heemkundige Kring De Hellebaard (Herzele).
In het landboek bevinden zich een paar honderd toponiemen van Steenhuize. Een viertal auteurs: Luk Beeckmans, Gaby Redant, Georges Souffreau en Luc Van Durme bestudeerden samen de plaatsnamen en schreven er een boek over, dat werd uitgegeven door onze heemkundige kring. Het eerste hoofdstuk bevat het alfabetisch glossarium van alle vermelde toponiemen in het landboek. In een tweede hoofdstuk wordt het landboek in extenso opgenomen.
Bij dit landboek hoorde oorspronkelijk ook een kaart of een kaartenboek met de genummerde kavels. Jammer genoeg  ontbraken deze kaarten en moesten de auteurs zelf aan de slag om een kaart van Steenhuize anno 1711 te maken. Dit was een kolfje naar de hand van cartograaf Gaby Redant. De localisering van de toponiemen gebeurde grotendeels door Luk Beeckmans terwijl Georges Souffreau de transcriptie voor zijn rekening nam. Dr. Luc Van Durme uit Velzeke, verklaarde de vaak moeilijke toponiemen.
Uiteraard vormt dit landboek slechts een momentopname bij het onderzoek naar de lokale plaatsnamen. Toch biedt deze bron voor het eerst een algemeen overzicht van de plaatselijke toponiemen. Het kostbare handschrift verhuist binnenkort naar het Rijksarchief in Gent, de plaats waar het thuis hoort.
Wilt u weten waar het Arendsveld of het Hagelstraatje ligt? Ooit gehoord van het Stricht, de Grote Dijk of het Kammeland? Kent u de toponiemen uit uw buurt? Dan is deze publicatie beslist iets voor u.
Het nieuwe boek, getiteld: De toponymie van Steenhuize volgens een landboek uit 1711, in print van EZbooks Blaricum (Nl.), bevat 76 blz., een 20-tal foto’s en een uitvouwbare kaart. U kan het boek bestellen aan de prijs van 15 euro + 5 euro port (of gratis afhalen) bij Luk Beeckmans, Winkelstraat 1, 9550 Steenhuize-Wijnhuize, tel. 054/50 17 79, email: lukbeeckmans@hotmail.com of via de site van de heemkundige Kring De Hellebaard. 
 

 

Bij De Hellebaard, jaargang 13 (2015), nr. 3 verscheen als bijlage een rijk geïllustreerde brochure (18 p.) over Het kasteel Van de Woestijne / Du Parc Locmaria. Het is de vijfde uitgave in een reeks Kastelen in Herzele. Eens temeer is Luk Beeckmans de auteur. Hij behandelt achtereenvolgens de geschiedenis van het domein van de laatste heren van Herzele en de bouwgeschiedenis van het 19e-eeuwse kasteel en het park.

Baron Théophile Marie Ghislain Van de Woestijne liet omstreeks 1847 het kasteel optrekken. Via zijn dochter ging het over naar de familie du Parc Locmaria, die het kasteel met aanhorigheden en het park verder uitbouwde. Op basis van gegevens uit het kadaster en van iconografisch materiaal gaat de auteur dieper in op de architecturale elementen. Talrijke foto’s – waaronder ook fotomateriaal uit het familiebezit – verlenen de brochure een fraai uitzicht. De tekst is heel bevattelijk ook al vergt de bespreking van de bouwgeschiedenis enig technisch inzicht.

De leden van De Hellebaard vzw, dat zijn er 650, kregen de brochure gratis bij hun lidmaatschap. Wie geïnteresseerd is kan ze aankopen tegen de prijs van 5,00 euro plus 2,00 euro voor toezending (binnenland) via de post. Bestellingen via archief@dehellebaard.be na overschrijving op ons rekeningnummer IBAN BE66 0013 8239 9843 – BIC GEBABEBB of via onze bestuursleden. Je kan uiteraard ook lid worden:15,00 euro (20,00 euro voor wie buiten Herzele woont) en je ontvangt dan samen met de brochure de twee eerste nummers van ons tijdschrift.

Voor wie interesse vertoont voor de geschiedenis van Herzele of voor Herzele als pleisterplaats aan de rand van de Vlaamse Ardennen, is deze brochure een must.

“Gezinsreconstructie Ressegem” is een uitgave van de Hellebaard ism de Heemkundige Kring Haaltert. In dit boek werden de gezinnen gereconstrueerd vanaf 1797 tot 1900.

De auteurs zijn John Scheerlinck en Jan-Paul De Graeve, twee personen die op het gebied van genealogie niet meer aan hun proefstuk zijn en reeds van verschillende gemeenten de familiestambomen samenstelden.
Zie website “HKK Haaltert”.

Het boek is te verkrijgen via mail naar archief@dehellebaard.be of bij de bestuursleden van “De Hellebaard” en kost € 15,- plus verzendingskosten.

 

“Gezinsreconstructie Borsbeke” werd eveneens uitgegeven ism de Heemkundige Kring Haaltert en is net als voorgaande van de hand van John Scheerlinck en Jan-Paul De Graeve.

In deze uitgave werden de gezinnen gereconstrueerd vanaf 1600 tot 1900

De uitgave “Gezinsreconstructie Borsbeke” is eveneens verkrijgbaar aan de prijs van
€ 15,- plus verzendingskosten en kan besteld worden via archief@dehellebaard.be

 
 

“Gezinsreconstructie Hillegem” is de derde gemeente die gereconstrueerd werd. Door de grootte van de gemeente werden er twee delen uitgegeven. Daar de families alfabetisch naar de naam van de vader geordend werden begint deel 1 van A en gaat tot L. Het tweede deel van M tot Z. Het boek begint vanaf 1612 en gaat tot 1910.Beide delen samen kosten € 30,-. Per deel wordt er € 20,- + port aangerekend. Bestellen kan via archief@dehellebaard.beof de bestuursleden.

Zie ook rubriek ACTIVITEITEN
“Marktliederen” over de loteling, het soldatenleven en de onmenselijkheid van de eerste wereldoorlog.

Bestuurslid Julien De Vuyst verzamelt al jaren oude liedjes. Een aantal ervan die betrekking hebben op de Grote Oorlog, zijn gebundeld en werden i.s.m. de Hellebaard uitgegeven in boekvorm. De verzameling wordt omkaderd met teksten en foto’s die verband houden met WO I. Het boek is niet voorzien van muzieknoten.

Deze uitgave telt 46 pagina’s en wordt uitgegeveven op A4 formaat en kost € 10,00 + verzendingskosten. Eveneens te bestellen via archief@dehellebaard.be

Ter gelegenheid van de heropbouw van “BUYSES MOLEN” te Sint-Antelinks heeft onze vereniging een boek uitgegeven over “DE MOLENS VAN HERZELE”. Dit boek handelt over alle molens: zowel water-, wind-, als mechanische molens, die onze gemeente kent of gekend heeft.
Het boek werd geschreven door Georges Souffreau. De layout is van de hand van ons bestuurslid Gaby Redant, bijgestaan door leden van de werkgroep “Molenboek”.
Deze uitgave kwam tot stand met medewerking van de provincie Oost-Vlaanderen, het gemeentebestuur van de gemeente Herzele, de molenaars van Herzele en de vzw De Streekspiegel.

Deze luxe uitgave (104 bladzijden) met harde kaft is rijkelijk voorzien van kleurenfoto’s en prachtige kaarten.
Het boek kost € 25,- plus verzendingskosten en kan besteld worden via archief@dehellebaard.be of de bestuursleden.

Zie ook rubriek ACTIVITEITEN
Zie ook Molenboek

 

In 2010 werden de moderne kerkarchieven (na het ancien régime) uit de parochies van Herzele geïnventariseerd door Geert Van Bockstaele en door ons bestuurslid Luk Beeckmans. Dit inventaris werd uitgebracht in boekvorm door het Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis.

Aangezien de voorraad in onze vereniging uitgeput is kan die enkel nog besteld worden bij het Oost-Vlaams Verbond Brouwerijstraat 32, 9620 Zottegem.

 

Jaren geleden maakte Julien deze bibliografie in het kader van een schoolproject. Als liefhebber van oude volksliederen, die hij levenslang verzamelde, bleef hij steeds op zoek naar literatuur over deze materie. Een bibliografie is nooit af omdat er altijd nieuwe werken verschijnen. Julien De Vuyst wil echter datgene wat hij verzamelde niet onder het stof laten verdwijnen en stelt zijn werk ter beschikking van allen die zijn passie delen. Het boek wordt uitgegeven door onze vereniging en telt 220 pagina’s. Het kost 15 euro plus verzendingskosten. De uitgave is te verkrijgen via onze vereniging archief@dehellebaard.be of de bestuursleden.
Staten van goed Vlekkem van 1740-1795

Aantal bladzijden: 213

Datum uitgave : december 2012

Auteur: Julien De Vuyst

De laatste 50 staten van goed van Vlekkem van het oud-regime

Verkoopprijs : 15 euro plus verzendingskosten

Aanvraag via archief@dehellebaard.be

Staten van goed Aaigem van 1782, 1783, 1788 tot 1795

Aantal bladzijden: 213

Datum uitgave : december 2013

Auteur: Julien De Vuyst

Verkoopprijs : 15 euro plus verzendingskosten

Aanvraag via archief@dehellebaard.be

Staten van goed Aaigem deel 2 van 1770 tot 1774 en 1779 tot 1790

Aantal bladzijden: 190

Datum uitgave : december 2014

Auteur: Julien De Vuyst

Verkoopprijs : 15 euro plus verzendingskosten

Aanvraag via archief@dehellebaard.be

Staten van goed Aaigem deel 3 van 1761 tot 1780

Aantal bladzijden: 101

Datum uitgave : januari 2015

Auteur: Julien De Vuyst

Verkoopprijs : 15 euro plus verzendingskosten

Aanvraag via archief@dehellebaard.be

Staten van goed Aaigem deel 4 van 1750 tot 1777

Aantal bladzijden: 158

Datum uitgave : januari 2016

Auteur: Julien De Vuyst

Verkoopprijs : 15 euro plus verzendingskosten

Aanvraag via archief@dehellebaard.be

Dirk van Melkebeke uit Ressegem schreef de historische fictieroman De ijzeren sigarettendoos. Het boek vertelt over Ward, een (zuid)Vlaamse plattelandsjongen uit het begin van de 20e eeuw.
Het eerste deel handelt over zijn wedervaren in Frankrijk, waar hij als seizoenarbeider deelneemt aan de campagne. Hij wordt plotseling geconfronteerd met het begin van
WO I en naderhand opgeroepen door het Belgische leger. Het tweede deel verhaalt over zijn leven en ervaringen aan en achter het front.
De roman is enerzijds gebaseerd op archiefonderzoek en anderzijds ondersteund door mondelinge verhalen, die de auteur al op jonge leeftijd inspireerden. De titel verwijst naar een waar gebeurd feit.
Het werk is uitgegeven door Curieus-Herzele, naar aanleiding van de honderdste herdenking van het begin van WO I (1914-’18). Het telt 240 pagina’s. Dit boek is uitverkocht.
In een volgend nummer van ons tijdschrift wijden wij een bijdrage aan historische fictie

Koenraad De Wolf
(°1956), historicus en publicist uit Sint-Lievens-Esse schreef samen met Rita Winterstein-Prigmore de historische roman Blauwe Ogen. Het boek vertelt het schokkende levensverhaal van Rita Winterstein-Prigmore, een Duitse zigeunersvrouw. Zij is één van de laatste overlevenden van de nazi-experimenten van dokter Mengele op tweelingen. De familie Winterstein werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen door de uitroeiingspolitiek van de nazi’s tegenover de zigeuners en ook in het naoorlogse Europa werd ze vaak met zigeunerhaat geconfronteerd.
Inmiddels is het boek na één week al in tweede druk en zijn er contacten voor een uitgave in de Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje en Polen.
Uitgegeven bij Lannoo, Tielt, 224 p., 17,99 euro.
Dit boek is verkrijgbaar in de boekhandel. Het kan niet besteld worden via onze vereniging.
 

Kastelen in Herzele

De Brochure over de motte van Ressegem en het kasteel van Steenhuize kregen een tweede druk en zijn verkrijgbaar aan de prijs van 5 euro per stuk. Deze prijs geldt ook voor de brochures over de Burcht van Herzele en het mottekasteel van Sint-Antelinks. Portokosten binnenland 2 euro. Bestellingen via archief@dehellebaard.be of onze bestuursleden na overschrijving op ons rekeningnummer.

Burgerlijke stand Geboorten Woubrechtegem 1798 – 1900 is een uitgave van
G Souffreau.
De geboortelijsten van de burgerlijke stand worden in lijstvorm weergegeven. Door de klare en duidelijke opmaak is alles overzichtelijk en dus gemakkelijk terug te vinden.
Achteraan het boek vind je  de 2512 persoonsnamen van de Woubrechtegemnaren, geboren tussen 1798 en 1900, in alfabetische volgorde op basis van de familienaam.Het kan aangekocht worden aan 10 euro + verzendingskosten via archief@dehellebaard.be of onze bestuursleden na overschrijving op ons rekeningnummer.

Geschiedenis van Woubrechtegem
Een landbouwdorp in Vlaanderen
(868-2010)

Gedurende al meer dan tien jaar worden door de auteur boeken uitgegeven die één of ander onderdeel van het geschiedkundig erfgoed van Woubrechtegem behandelen. Tot op heden verschenen niet minder dan 24 werken, goed voor meer dan 2500 bladzijden tekst en illustraties, die getuigen van de grote rijkdom van het historische verleden van het kleine en vrijwel onbekende dorp Woubrechtegem.
Het onderhavige boek wil een beknopt overzicht bieden van het grote aantal gegevens, die in de loop der jaren aan de vergetelheid en aan het stof van de archieven werden ontrukt. Het is een bespreking, uiteraard met beperkingen, van het duizendjarige bestaan van de voormalige landbouwgemeenschap van Woubrechtegem, die pas sedert de tweede wereldoorlog in hoge mate werd hervormd.
Het werk wil ook een aanzet zijn om andere onderwerpen te behandelen en voor het voetlicht te brengen die het geschiedkundig erfgoed van het dorp kunnen verrijken. Over de laatste zeventig jaar namelijk, valt nog heel wat te schrijven en te onderzoeken.
Het boek werd opgevat als een verzameling korte stukjes, waarin één onderwerp nader wordt behandeld. Van de algemene geschiedenis van het dorp wordt tussendoor een overzichtelijk chronologisch overzicht gegeven. Aangezien het boek met opzet tot 330 bladzijden werd beperkt, worden een aantal feiten alleen maar vermeld of aangestipt.
Door dit opzet was het niet mogelijk een index van plaatsen of personen aan het boek toe te voegen.
Velen zullen na lezing een nieuwe en andere kijk op het mooie dorp Woubrechtegem krijgen en inwoners zullen met verbazing hun eigen verleden ontdekken.
We wensen alle lezers een aangename en boeiende ontdekkingsreis doorheen de geschiedenis van Woubrechtegem toe.

Het boek telt 330 bladzijden, is rijk geïllustreerd en is te verkrijgen aan de prijs van 18,00 € + verzendingskosten via archief@dehellebaard.be of onze bestuursleden na overschrijving op ons rekeningnummer.

Wij krijgen 2 tot 3 maal per week een aanvraag in onze mailbox, waarin personen die hun stamboom opzoeken, ons vragen te bemiddelen in hun opzoekingswerk. Wij kunnen hieraan echter geen gevolg geven. Wij verwijzen hierbij naar onze uitgaven, de gezinsreconstructie Ressegem – Borsbeke en Hillegem, die een ideale aanzet vormen voor verder stamboomonderzoek.