Nieuws

BERICHT VOOR DE POSTABONNEES


De Hellebaard schakelt over naar een nieuw systeem van verzending van het tijdschrift via de post. 
Dit vergt een aanpassing van ons drukwerk. 
Dit houdt echter in dat de postabonnees het tijdschrift nummer 4 van 2021 pas begin januari zullen ontvangen, onze excuses hiervoor.
 

CURSUSSEN NAAMKUNDE en DIALECTOLOGIE 
 

In 2019 werd het Centrum voor Historische Talen (CHT) opgericht, een onafhankelijke vzw die als bedoeling heeft de kennis over en de studie van historische talen en taalvormen te bevorderen. Zie de website www.historischetalen.be. Naast de cursussen Latijn en Oudgrieks, en een lezingenreeks, zijn er vanaf 2022 ook cursussen Naamkunde en Dialectologie.

Dialectologie
De traditionele dialectologie doet onderzoek naar de historische taalvormen, die ons vanuit een ver verleden vooral mondeling zijn overgeleverd. De cursus is bedoeld voor taalkundig geïnteresseerden met een belangstelling voor taalgeschiedenis. Na een aantal inleidende lessen over taalkunde (klankleer, vormleer, zinsleer, woordleer/betekenisleer) wordt een overzicht geboden van de stand van zaken in de traditionele dialectologie.
 
De cursus wordt gegeven door em. prof. dr. Jacques Van Keymeulen, die tot 2018 historische taalkunde van het Nederlands en dialectologie doceerde aan de UGent. Er worden 12 lessen  gegeven op 12 zaterdagen (van 08/01/2022 tot 26/03/2022), telkens van 11.00u. tot 12.30u. (locatie: Liberas, Kramersplein 23, 9000 Gent). Kostprijs is 120€; maximaal aantal deelnemers is 15. Inschrijven gebeurt via de website www.historischetalen.be.

Naamkunde
Waar komen onze plaatsnamen, voornamen en familienamen vandaan? Dat zijn de centrale vragen waar de naamkunde of onomastiek een antwoord probeert op te geven. Om zich te kunnen oriënteren, heeft de mens altijd al namen gegeven aan plaatsen in zijn omgeving. Die plaatsnamen werden niet zomaar uitgevonden, maar gaan terug op elementen uit de toen gangbare, dagelijkse woordenschat, waarmee een zinvolle, beschrijvende uitdrukking tot stand kwam. De studie daarvan is de toponymie. De antroponymie is dan de studie van eigennamen voor mensen. We leren de oorspronkelijke betekenis van familienamen bloot te leggen en hoe we die kunnen indelen in categorieën.
 
De cursus wordt gegeven door Brecht Persoons die in 2008 aan de UGent afstudeerde als Master in de historische taal- en letterkunde met een scriptie over de toponymie van Sint-Goriks-Oudenhove tot 1650. Sinds 2017 is hij directeur van het atheneum van Geraardsbergen, maar ondertussen blijft hij historisch en toponymisch onderzoek uitvoeren voor onder meer het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Er worden 11 lessen voorzien (van 12/01/2022 tot 30/03/2022), telkens op woensdag van 19.00u. tot 20.30u. (geen les op woensdag 02/03/2022) (locatie: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, Koningstraat 18, Gent). Kostprijs is 120€; maximaal aantal deelnemers is 20. Inschrijven gebeurt via de website www.historischetalen.be.
Brecht Persoons woont in onze gemeente en is lid van De Hellebaard.

Oproep neergestort vliegtuig Herzele 1940

Op 16 mei 1940 stortte een Brits gevechtsvliegtuig neer vlakbij het park van het kasteel van graaf du Parc Locmaria. Brokstukken zouden tot midden de jaren 50 in een veld achter het kasteel hebben gelegen. Alleszins is de propeller begin de jaren 70 overgebracht naar het Koninklijk Legermuseum te Brussel.
De piloot werd begraven op het kerkhof van Ressegem. In 1953 werden de stoffelijke resten overgebracht naar het militair kerkhof van Heverlee en anoniem herbegraven.
We zijn op zoek naar getuigenissen, documenten en eventueel foto´s i.v.m. deze zaak. Wie kan ons hierbij helpen? Contacteer Dirk Van Melkebeke (De Hellebaard) via:
Vanmelkebeke.dirk@gmail.com, of 053 62 70 97 of 0468 1.5 60 38.
Dank bij voorbaat.

ZOEKERTJE: EEN FOTO UIT DE OUDE DOOS

Yvette Marcel ontdekte bij de oude familiefoto’s een opmerkelijke foto. Een aantal jonge meisjes/dames poseren met hun naaiwerk, samen met een kloosterzuster. Hoe kwam die foto in de fotodoos van de familie Marcel-Cougé (of bij Roetens) op de Kasteelstraat te Woubrechtegem terecht? Staan die meisjes voor het klooster te Herzele of is het toch een gebouw in Woubrechtegem? Zijn dat meisjes van de zondagsschool?

Bij haar verdere speurtocht ontdekte Yvette een foto van een jong overleden groottante, Hermina Van Boxstael. Hermina (1904-1926) droeg op de foto van haar bidprentje net hetzelfde kleed als het meisje naast de zuster op de groepsfoto. Verrassend, het is wellicht Hermina die daar op de foto staat. Ze was gehuwd met Remi De Clercq en had een zoontje Michel (1926-1929). Hermina was de zus van Romanie Van Boxstael. Romanie (1899-1971) was de moeder van Rachel Cougé en de grootmoeder van Yvette. Van Romanie wist Yvette dat de bevalling van Hermina niet vlot was verlopen en dat ze thuis kort na de bevalling is overleden. Hermina’s echtgenoot heeft de familie verlaten en het zoontje Michel bleef in het gezin te Woubrechtegem achter, maar overleed er op zeer jonge leeftijd. En zo verdwenen alle concrete sporen.

Nu we al één meisje op de foto kennen en ongeveer de periode kunnen afleiden, is het misschien mogelijk om meer te weten te komen over deze foto. Wie heeft er ooit deze foto gezien? Waar kan die foto genomen zijn? Staat je oma of iemand anders van jouw familie op de foto? Laat het Yvette weten. Je kan haar gelukkig maken en contacteren via: yvette_marcel@telenet.be of 053 43 32 30.

 

Meisjes met naaiwerk vergezeld van een kloosterzuster (ca. 1920).
Bidprentje van Hermina Van Boxstael.