Nieuws

Oproep voor tentoonstelling Het Wel en Wee van het Dorpscafé

Voorgevel van zaal en café ’t Hoefijzer te Woubrechtegem. Het café staat hier te koop en werd verkocht en omgebouwd tot frituur. Ooit was het een authentiek dorpscafétje met houten lambrisering. De naam van de zaal en het café destijds verwijst naar een vroegere periode toen Celestin Bruyland er zijn woning en hoefsmidse had.

De volgende tentoonstelling in Het Erfgoedhuis De Pastorij krijgt als thema Het Wel en Wee van het Dorpscafé. De opening wordt voorzien op zondag 26 april 2020.

Het dorpscafé was de ontmoetingsplaats bij uitstek waar sociale contacten op allerlei manieren werden onderhouden. Niet alleen de dorpsgenoten vonden er elkaar bij een pint maar ook allerlei verenigingen vonden er onderdak en organiseerden er hun activiteiten. Op zondag was het na de hoogmis the place to be.

Heb je zelf nog foto’s, films, affiches, uitnodigingen, uithangborden, caféspelen, meubilair (spaarkast bv.) en andere cafévoorwerpen die je wil schenken of in bruikleen wil geven voor de tentoonstelling? Contacteer ons via de gebruikelijke kanalen/bestuursleden.

Coördinator tentoonstelling: Chris Borloo, 053 62 21 95, chrisborloo@skynet.be.

 

Getuigenissen Tweede Wereldoorlog

De Hellebaard ziet het als zijn opdracht om ons historisch erfgoed te bewaren voor het nageslacht. Mondelinge getuigenissen vormen een belangrijk onderdeel van dit erfgoed.

Volgend jaar (2020) is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde.

In deze context is De Hellebaard op zoek naar mensen die deze donkere periode meegemaakt hebben en bereid zijn hun verhaal hierover te doen.

Het is ons in de eerste plaats te doen om de belevenissen die de mensen zelf meegemaakt hebben en waarvan zij dus belangrijke (oog)getuigen waren en zijn.

Alle aspecten van de oorlogsjaren kunnen hierbij aan bod komen: de inval van de Duitsers, de bezetting, de dagdagelijkse strijd om te overleven, de bevrijding, de collaboratie en de repressie.

Wie interesse heeft om aan dit project van de Hellebaard mee te werken kan contact opnemen met Antoine Fonck (053 62 46 39) of Dirk Van Melkebeke (053 62 70 97).