Ons Tijdschrift

Ons tijdschrift De Hellebaard

Vier keer per jaar verschijnt ons tijdschrift met zeer diverse en originele artikels en illustraties. Meerdere auteurs, in hoofdzaak de redactieraadsleden, staan in voor de inhoud. De redactieraad bestaat uit Gabriël Redant, redactiesecretaris, Chris Borloo, Nico De Brouwer,Magda De Leeuw, Julien De Vuyst, Antoine Fonck, Geert Goossens, André Valentijn en Dirk Van Melkebeke. Wens jij ook een heemkundig artikel te publiceren? Neem contact op met een van de bestuursleden.
Hieronder vind je een overzicht van alle artikels die reeds in De Hellebaard zijn verschenen.
Al onze tijdschriften zijn nog steeds te verkrijgen. De jaargangen 1 tot en met 10 zijn in zwart/wit. Vanaf jaargang 11 is ons tijdschrift rijkelijk voorzien van kleurenfoto’s.

 

Korte inhoud van het tijdschrift De Hellebaard

Jaargang 21, 2023

Nummer 1

De pastorie van Sint-Antelinks door Anneleen Cassiman, Geert Goossens & Willy Roggeman.
Dit waardevolle leegstaande gebouw uit de periode 1781-1785 krijgt een nieuwe bestemming. Meerdere keren kreeg de pastorie een opknapbeurt. Nu wordt het Natuur.huis.
Esse, het bruisende centrum van het uitgaansleven, Magda De Leeuw. 
Van heinde en ver kwam men naar de 4 dancings in Sint-Lievens-Esse.
Vrijmetselaars in Herzele en Felix Donaat Van Waeyenberghe, Dirk Van Melkebeke.
Uit een toevallig ontdekte uitnodiging blijkt dat de burgemeester F.D. Van Waeyenberghe lid was van de loge te Oudenaarde. Hij was burgemeester van Herzele van 1808 tot 1825. 
Nog een Herzeels fotograaf, Chris Borloo. 
Een aandachtige lezer signaleerde ons dat Roger De Bock ook een fotozaak had op de Groenlaan. 
Een groepsfoto, Chris Borloo. 
Aan de gevel van café, spijshuis en hotel In den Engel te Herzele poseert een groep dames en heren. Wie zijn deze mensen? 
De facteursgaffel, André Valentijn. 
De postbode gebruikte dit voorwerp om zich tijdens zijn ronde te beschermen tegen kwade honden.

Nummer 2

De duivensport, historische schets (deel 1), Julien De Vuyst & André Valentijn. 
De duivensport was tot voor kort een belangrijke sport in onze regio. Er vinden toch nog wedstrijden plaats, de coördinaten worden bepaald, een constateur meet de tijd, de losplaats wordt gekozen enz. Al deze begrippen vind je hier.
De duivensport, duivenmelkers in mijn dorp Woubrechtegem (deel 2), Chris Borloo.
Hier lees je de belevenissen en de gebruiken van een familie duivenmelkers te Woubrechtegem, in de vorige eeuw. En is dat nu een dure hobby? Dat vertelt ons Walter Van Durme uit Borsbeke. 
Frater Eymard, een Vlaamsche jongensziel, Magda De Leeuw. 
De jonge Frans Jozef Daem (1909-1927) van Sint-Lievens-Esse trad in het klooster te Edingen. Zijn brieven geven ons een beeld van zijn boetedoeningen en zijn korte leven. 
Voornamen in de 18e eeuw (deel 5), Antoine Fonck
In deze bijdrage over de voornamen komt Herzele als laatste aan de beurt. 
De bijnaam Den IJzeren, Chris Borloo. 
Vroeger was het gebruikelijk dat een familie of een persoon een bijnaam kreeg. De bijnaam kon gebaseerd zijn op een beroep, een talent, een naam enz. Vanwaar komt nu de bijnaam Den IJzeren uit Borsbeke? 
Kruisdagen en IJsheiligen, Magda De Leeuw. 
Met de Kruisdagen bedoelt de Katholieke Kerk de maandag, dinsdag en woensdag vóór Hemelvaartsdag. De Kruisdagen en de IJsheiligendagen kunnen geheel of gedeeltelijk samenvallen. Ken je deze kerkelijke gebruiken? 
De groepsfoto voor café-spijshuis Van Bellingen, Chris Borloo. 
Een aantal lezers van De Hellebaard deelde ons nog een groot aantal namen mee van de personen op de foto gepubliceerd in ons vorig tijdschrift. 

Nummer 3

Frontverhaal van Honoré Goossens, WOI, Chris Borloo.
De Herzeelse Honoré Goossens verhaalt in zijn dagboek zijn gruwelijke belevenissen aan het front. 
De duivensport, Noyon vanaf 8.30 u. – Orléans wachten (deel 3), Julien De Vuyst & André Valentijn. 
Hier krijgen we een zicht op de duivensport in de 20e eeuw in de Herzeelse deelgemeenten via berichten in het weekblad De Beiaard. 
Nuchter zijn voor de H. communie, Antoine Fonck. 
In 1953 bracht de kerk een merkelijke verzachting i.v.m. de gebruikelijke kerkelijke regels op het nuchter zijn. 
Hanskese Sis, Sint-Lievens-Esse, Magda De Leeuw. 
De legendarische figuur Hanskese Sis (°1877) bracht zelfs jaren na zijn dood de mensen nog aan het lachen. Enkele verhalen worden verteld. 
Bidprentjes of Duübiejlekes, Antoine Fonck. 
Een voorsmaakje op onze tentoonstelling. 
Openbare verkopen te Woubrechtegem, Chris Borloo. 
Twee interessante aankondigingen in de krant Den Denderbode, 1862 en 1885. 

Nummer 4

Rapper trouwen om te ontsnappen aan het Franse leger (1798-1827)? Erwin Van der Hoeven. 
De impact van het Franse bestuur op de Herzelenaar. De auteur van dit artikel stelt zich deze vraag en geeft er een antwoord op.
Likeuren Durca in Herzele, Chris Borloo. 
Durca was een van de likeurstokerijen in Herzele. Nu zijn ze allemaal verdwenen. 
Godsdeel – Goensjdieel, Magda De Leeuw. 
In café De Paling te Sint-Lievens-Esse wordt deze traditie nog in ere gehouden, weliswaar onder een andere vorm, een wafelenbak. 
De koffiemolen van Duvillers, pastoor te Woubrechtegem van 1854 tot 1885, Chris Borloo. 
Na wat omzwervingen kwam de koffiemolen in het museum van De Hellebaard terecht. 
Gouden huwelijksjubileum Donatus Buyle en Maria Haesaert in Ressegem, André Valentijn. 
Feest in Ressegem. 
Fotograaf Walter De Mulder te Ressegem in 1964, Dirk Van Melkebeke. 
Een bekend fotograaf nam een foto bij een huwelijksgebeuren in Ressegem. 
Sporten is gezond of toch niet? Magda De Leeuw. 
In Steenhuize-Wijnhuize waren er pro’s en contra’s voor het dameswielrennen als competitiesport. 
Enkele foto’s uit de jaren van toen, Antoine Fonck. 
1918-19, 1960, 1972, 1992. 

 

Jaargang 20, 2022

Nummer 1

De handschoennijverheid in Wijnhuize (Sint-Lievens-Esse), Magda De Leeuw.
In Wijnhuize naaiden thuiswerksters handschoenen in de 2e helft van de 20e eeuw.
De kleermakersfamilie Labaere te Herzele in de vorige eeuw, Chris Borloo.
Een familiegeschiedenis van kleermakers te Herzele.
Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Ressegem (deel 1), André Valentijn & Julien De Vuyst.
De glasramen in de Sint-Mauritiuskerk.
Een kunstwerk langs het Grote Routepad, Magda De Leeuw.
Sinds kort is Sint-Lievens-Esse een kunstwerk rijker, een mooie muurschildering van Jan De Maesschalck.
Razernij in de 19e eeuw in Herzele, Julien De Vuyst.
Voor alle kwalen bood de volksgeneeskunde een oplossing. Om van de kwaal verlost te worden kon men ook de heilige Hubertus aanroepen.
De opgeëisten van 1916-18 te Herzele, Antoine Fonck & Georges Vande Winkel.
In De Hellebaard van maart 2020 publiceerden we een onbekende foto. Het betreft blijkbaar een bijeenkomst, inhuldiging of manifestatie van opgeëisten uit de Eerste Wereldoorlog.
Rerum Novarum in Sint-Antelinks in 1956, Chris Borloo.
In Sint-Antelinks ging een gewestelijke Rerum Novarum-optocht door. Bij deze feestelijkheid werd de ACV-Cm-vlag plechtig ingewijd.
De Missie Naaikring te Sint-Lievens-Esse in de 20e eeuw, Chris Borloo.
Met een aantal jonge dames maakte men allerhande handwerkjes. De werkjes werden af en toe tentoongesteld en verkocht in de Sint-Lievenskring, de parochiezaal van Sint-Lievens-Esse.
’t Kruis Lievenheer versus Sint-Antonius.
Mijmeringen van een zeventiger uit Woubrechtegem.

Nummer 2

De gistfabriek van Vitallens Hof te Sint-Lievens-Esse, 19e-20e eeuw, Magda De Leeuw.
In de Kauwstraat maakte men gist voor omliggende bakkers en inwoners van Sint-Lievens-Esse, maar trok men ook met zijn gist naar Brussel om die daar te verkopen.
Wat kost een nieuw huis in 1951-52? Chris Borloo.
Een zorgzame huisvader bewaarde de facturen van de bouw van zijn huis in Woubrechtegem. Welke materialen gebruikte men en welke stielmannen waren er toen aan het werk?
Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Ressegem (deel 2), André Valentijn & Julien De Vuyst.
Een nieuwe kerkklok in 1949 in de Sint-Mauritiuskerk.
De Pelecyn Georgius, mystery man uit Hillegem, Monique Wittemans.
Relaas van de zoektocht naar zijn herkomst.
Bedelaars en landlopers te Herzele, Ressegem en Woubrechtegem, Julien De Vuyst.
Armoede is iets van alle tijden, maar er is in het verloop van die tijden op heel verschillende manieren tegenaan gekeken en mee omgegaan.
Soldeniers te Hillegem in 1694, André en Wilfried Mons.
De 20e juli van het jaar 1694 vielen een twintigtal soldaten gewapend met musketten het dorp binnen. Zij gingen op zoek naar de burgemeester, wellicht met de bedoeling geld of goederen af te persen. Maar het liep fout.
De opgeëisten van 1916-18, Antoine Fonck.
Jozef Haelterman van Herzele werd op de eerder gepubliceerde foto herkend door zijn kleinzoon Charly Haelterman.
Mijn nieuw leesboek van 1891, Chris Borloo.
In het Nieuw Leesboek voor Volksscholen weet F.A. Robijns op een schitterende manier het ontstaan van een boek te verhalen.
Een opmerkelijk bidprentje van Borsbeke, Antoine Fonck.
Zeer recent kregen we een reeks prentjes uit de 19e eeuw. Een prentje op naam van Maria-Antonia De Roubaix, dochter van Antonius-Joannes (Antoine-Jean) en vrouw Agnes-Josepha Mabilde, wekte onze aandacht.

Nummer 3

Het anoniem kruis van de Tweede Wereldoorlog op het kerkhof, Dirk Van Melkebeke.
Op het kerkhof van Ressegem staat een anoniem kruis. Dirk ging op onderzoek en vond hier en daar aanwijzingen. De kans is groot dat het graf van de piloot Patrick Gifford is, neergestort in 1940.
Evada, de breifabriek Van Damme, 20e eeuw, Chris Borloo.
Deze breifabriek ontstond in Sint-Antelinks en verhuisde in 1946 naar Sint-Lievens-Esse. In de fabriek werd oorspronkelijk ondergoed gemaakt, later vervaardigde men er ook sportkledij, t-shirts e.d. De familie Van Damme zorgde gedurende jaren voor een grote tewerkstelling in de regio.
Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Ressegem (deel 3), André Valentijn & Julien De Vuyst.
Orgelperikelen in de Sint-Martinuskerk in de 20e eeuw.
Rijk en arm, Chris Borloo.
Een diepzinnig verhaal uit het Nieuw Leesboek voor Volksscholen (1891) van schrijver F.A. Robijns. De schrijver zoekt naar een oplossing om het standenverschil op te lossen.
De Mariacongregatie, Antoine Fonck.
Een aantal oude foto’s brengen ons naar de tijd van toen. De Mariacongregatie of de Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw was een vrome vereniging voor huwbare meisjes en ongehuwde vrouwen.

Nummer 4

Fotografie in Herzele.
Onze fotokamer en herinneringen aan en van Herzeelse fotografen.
Van de wieg tot het graf, gouden huwelijksjubileum Ressegem (deel 9).
Aimé Verbruggen en Josephina Baetens vierden hun gouden bruiloft in 1962.
Bezuinigen en recycleren in onze gewesten in de jaren 1950-60.
Niets laten verloren gaan, was de leuze van onze ouders en grootouders. Hier kom je een groot aantal nuttige tips over bezuinigen en recycleren te weten.
Klasse 48 voor het Noordstation te Brussel.
Vier toekomstige miliciens staan voor het oude Noordstation.
Voornamen in de 18e eeuw te Sint-Lievens-Esse (deel 4).
Welke voornamen kregen de voorkeur in Sint-Lievens-Esse?
Vleeskeurders einde 18e-begin 20e eeuw Hillegem.
Strenge controle op het slachtvlees is niet van recente datum want anderhalve eeuw geleden ging men al omzichtig te werk.
Het kapelletje langs de Broekeveldlos te Sint-Lievens-Esse.
In het glooiende landschap van Zavelstraten staat midden in de velden een mooi gerestaureerd kapelletje.
Begankenis H. Lucia te Hillegem.
De Heilige Lucia werd aangeroepen tegen tal van ziekten.

Jaargang 19, 2021

Nummer 1

Register der rechterlijke veroordelingen 1842-1922 in Woubrechtegem, Chris Borloo.
Wie staat er in dat register? Beroep? Leeftijd? Misdaad? Vonnis?
Enkele champetters van bij ons, 19e en 20e eeuw (deel 1), Julien De Vuyst.
Allerlei weetjes over de veldwachters in de Herzeelse deelgemeenten, hoofdzakelijk gebaseerd op gemeenteraadsverslagen.
Snoepjes en snoepwinkels, tweede helft 20e eeuw, André Valentijn.
De talrijke snoepwinkels met hun lekkere snoepjes in de Herzeelse deelgemeenten.
Voornamen in de 18e eeuw (deel 2), Antoine Fonck.
Welke voornamen kregen de voorkeur in Ressegem, Sint-Antelinks en Woubrechtegem?
Camillio van De Humoristen, 20e eeuw, Chris Borloo.
Extra informatie over Camillio, de slangenmens, dank zij circusdirecteur Eddy Ruyssinck.

Nummer 2

Ferdinand De Vuyst, een krantenschrijver uit Herzele, 19e en 20e eeuw (deel 1), Geert Goossens.
Ferdinand weet op een plezante en soms verbazende manier zijn omgeving, de natuur en zijn geboortedorp te beschrijven.
Roversbende de Bellemiens en de moord op Lowieken de leurder te Woubrechtegem, Gabriël Redant.
Een roversbende maakte eind 19e eeuw onze regio onveilig. De moord op Lowieken beroerde opnieuw het dorp.
Diamanten huwelijksjubileum te Ressegem van Remi Vermassen en Hortensia Goublomme, André Valentijn.
Een groot feest in Ressegem op 8 januari 1951.
Het Hof ter Goten en Irma te Herzele, Chris Borloo.
Korte historiek over de hoeve van 1772 tot vandaag. Irma maakte van het hof een gasthof door er allerhande evenementen te organiseren.
Enkele champetters van bij ons,19e en 20e eeuw (deel 2), Julien de Vuyst.
Allerlei weetjes over de veldwachters in de Herzeelse deelgemeenten, hoofdzakelijk gebaseerd op gemeenteraadsverslagen.
Tijdsbeeld
Foto van de onderwijzers van de gemeenteschool op de Groenlaan te Herzele (circa 1950).
Vroeger en nu
De. Kapel ter Schreien in Steenhuize-Wijnhuize.

Nummer 3

De heilige Bernardus in de Sint-Martinuskerk van Woubrechtegem, Chris Borloo.
Het leven en de verering van de heilige Bernardus.
Ferdinand De Vuyst, een krantenschrijver uit Herzele, 19e en 20e eeuw (deel 2), Geert Goossens.
Ferdinand weet op een plezante en soms verbazende manier zijn omgeving, de natuur en zijn geboortedorp te beschrijven.
De huwelijksakten van Herzele (1798-1827), Erwin Van der Hoeven.
Een detailstudie van huwelijksakten van een welbepaalde periode.
Enkele champetters van bij ons,19e en 20e eeuw (deel 3), Julien De Vuyst.
We sluiten onze reeks over de champetters af met de veldwachters van Hillegem, Steenhuize-
Wijnhuize en Woubrechtegem.
De (snoep)winkels die er ooit waren in Wijnhuize, Magda de Leeuw.
Net zoals alle Herzeelse deelgemeenten had het gehucht Wijnhuize vroeger ook zijn
winkeltjes met snoepgoed.
Zoekertje, een foto uit de oude doos.
Een aantal mooi opgeklede jonge dames zitten in een naaiklas. Wie zijn ze?

Nummer 4

Joannes Van Peteghem stichter van Psychiatrisch Centrum in Zelzate, Chris Borloo.
Vader Alexander (Joannes Van Peteghem) van Sint-Lievens-Esse, een Broeder van Liefde, bouwde te Zelzate een modelhoeve met modieuze arbeidstherapie voor patiënten van het hospice Dr. Guislain van Gent. Daaruit groeide later het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist.
Kinderstoet in het Jaar van het Kind, André Valentijn.
In 1979 organiseerde de BGJG in het kader van Het Jaar van het Kind een grote kinderstoet.
De oorlogscorrespondentie van de gebroeders Waters, Emiel Van Wezel.
Heinrich, een Duitse soldaat, verbleef tijdens WOI bij een kantfabrikant in Sint-Antelinks. Hij beschrijft zijn logement in zijn brieven naar zijn broer Richard.
Kruisweg gered kerk van Woubrechtegem, Chris Borloo.
Tijdens opknapwerken in de beginjaren ’80 in de Sint-Martinuskerk van Woubrechtegem werd de kruisweg verwijderd en vervangen door een nieuwe. Wat gebeurde er met de oude kruisweg?
Voornamen in de 18e eeuw (deel 3), Antoine Fonck.
In dit derde luik over voornamen in de 18e eeuw komen Borsbeke, Hillegem en Steenhuize-Wijnhuize aan bod.
Klasfoto uit de kloosterschool van Aspelare, Chris Borloo.
Annie de Backer herkende de foto geplaatst als zoekertje in ons vorig tijdschrift.
Zoals elk dorp heeft Sint-Lievens-Esse zijn eigen dialect, Magda De Leeuw.
E vertelselken over Gust en Siska.

Jaargang 18, 2020

Nummer 1

Moordenaar van Alphonse De Fleur, Dirk Van Melkebeke.
Ressegemse suikerbietarbeider vermoord in de Verenigde Staten op 11 november 1916.
Kavee voe la? Antoine Fonck.
Praktische leergang om zonder meester het Fransch te leeren.
Het Meiklokje meer dan 70 lentes jong, Chris Borloo.
Winkel op de Markt in Herzele van naaibenodigdheden en lingerie.
Van de wieg tot het graf (deel 7), Andre Valentijn.
Gouden huwelijksjubileum in Ressegem op 27 juli 1931.
Tijdsbeeld, Antoine Fonck.
Over een foto uit de oude doos van een samenkomst van ZAB’ers met heel wat vraagtekens.

Nummer 2

Herzele in de decanale verslagen 1599-1774 (deel 1), Chris Borloo
Franciscanessenzuster Beata bestudeerde de decanale verslagen.
Oorlogsslachtoffer Clara Diependaele, Chris Borloo.
Op 9 mei 1945 stierf de jonge Clara ten gevolge van een ontploffing van buiskruit achtergelaten na de Tweede Wereldoorlog te Sint-Lievens-Esse.
Fietsplaten, André Valentijn.
Fietsplaten waren wettelijk verplicht en gelden als bewijs voor de betaling van de rijwieltaks. Oost-Vlaanderen van 1894 tot 1987.
Herbergen of cafés van bij ons, Julien De Vuyst & Chris Borloo.
De sociale rol van het café, herbergnamen en het café als spiegel van het dorpsleven.
Tijdsbeeld
Familiefoto’s De Fleur.

Nummer 3

Cabaretgroep De Humoristen, Chris Borloo.
In de jaren 1950 vormden een aantal jonge muzikanten in Herzele een cabaretgroep. Wie waren deze muzikanten en cabaretiers? Wat programmeerden ze?
De kermis te Ressegem, André Valentijn.
Het kermisgebeuren en de -attracties.
Voornamen (deel 1), Antoine Fonck.
Waar komen onze voornamen vandaan? Wat beïnvloedde de keuze van de voornaam? Een aantal concrete voorbeelden en cijfers.
Ressegem in de decanale verslagen 1625-1774 (deel 2), Chris Borloo
Franciscanessenzuster Beata bestudeerde de decanale verslagen.
Het woord staminee.
Een extra verklaring van het woord staminee door twee van onze lezers.

Nummer 4

Over Sint-Maarten en Sint-Nikolaas, Geert Goossens. 
Twee kindervrienden in Herzele aanwezig.
De bewoners, eigenaars en pachters van de Meijerije, Pierre Ottevaere.
De geschiedenis van een oude hoeve van Hillegem.
De eerste en wellicht laatste witloofteler in Woubrechtegem, Chris Borloo
Witloof, een toevallig ontdekte groente in de kelder van F. Breziers te Brussel (1850) en toch zo lekker. Een belangrijke groententeelt In onze regio en ook in Woubrechtegem.
Borsbeke in de decanale verslagen 1625-1774 (deel 3), Chris Borloo.
Derde en laatste verslag van zuster Beata.
Het testament van pastoor Borremans (1676), Antoine Fonck.
Wat staat er in dit testament?
Een erfgoedwandeling voor jou, Gabriël Redant.
Bijkomende info over het historisch erfgoed langs het traject, met een extra brochure.

Jaargang 17, 2019

Nummer 1

Victor Herman, Frisco of Fris, Chris Borloo.
Schilder en volksfiguur uit Woubrechtegem en Herzele.
Van de wieg tot het graf (deel 4), Andre Valentijn.
Eerste en plechtige communie.
De kinderen van Wouter – heer van Herzele, Jean-Marie Schollaert.
Overleden in 1331, met stamboom.
Richard Broeckaert (deel 2), Antoine Fonck.
Niet langer een onbekende soldaat.
Aurousseau, Antoine Fonck.
Een familienaam uit Sint-Antelinks.

Nummer 2

De watermolen ’s Heerenmeersen en zijn bewoners, Chris Borloo.
Aan de Ter Erpenbeek in de Molenstraat.
Toen er nog geen nood was aan pastoors, Julien De Vuyst.
Over de pastoors Liebaut, Van Den Steene, Van De Weghe en Van Trimpont in Borsbeke.
Een eeuwelinge in Herzele, Andre Valentijn.
Over Constancia De Nayer (1837-1938).
Stoemp met bouletten, dat is ’t soldateneten, Dirk Van Melkebeke.
Over een kookboekje voor militaire koks uit 1923.

Nummer 3

Het Braekeleershof en zijn bewoners, Chris Borloo.
In Woubrechtegem, van 1770 tot nu.
Brackeva, Antoine Fonck.
De oorsprong van de Herzeelse tak en de betekenis van de familienaam.
Van de wieg tot het graf (deel 5), Andre Valentijn.
Trouwen.
Een korenwindmolen op de Bauwenskouter, Georges L. Souffreau.
Te Wijnhuize, met kaart van 1770.
De heerlijkheid Herzele, het denombrement anno 1474 (deel 1), Erwin Van Der Hoeven.
Over het denombrement van 27 mei 1474 bezegeld door Pieter van Roubaix, heer van Herzele en Roubaix.

Nummer 4

Van de wieg tot het graf (deel 6), Andre Valentijn.
Overlijden en begrafenis.
De familie De Saveur–Van de Wiele trekt naar Amerika, Chris Borloo.
Naar Montana in 1919.
De heerlijkheid Herzele, het denombrement anno 1474 (deel 2), Erwin Van Der Hoeven.
Rechtsmacht, rechtspraak en het economisch leven.
De verering van de heilige Lucia, Julien De Vuyst.
Te Hillegem in de 19e en 20e eeuw.
De Sint-Rochuskapel, Piet Diependaele.
In Herzele, de geschiedenis van 1635 tot 2019.

Jaargang 16, 2018

Nummer 1

Erfgoedhuis De Pastorij.
Nieuwe thuis voor De Hellebaard vzw.
Kunstschilder Michel Vergucht, Chris Borloo.
Geboren te Herzele in 1900 en er overleden in 1989.
Sylvain De Rouck (1896-1964), Julien De Vuyst.
Schoolmeester en pedagoog uit Hillegem.
Grote brand in supermarkt Unic, Chris Borloo.
Te Herzele op 26 maart 1968.
Van de wieg tot het graf (deel 1), Andre Valentijn.
De geboorte.
Tijdsbeeld
Eeuwfeeststoet in Borsbeke 1930.

Nummer 2

Een noodlottige emigratiepoging naar Guatemala, Piet Diependaele.
Over de families Van Den Berghe en Diependaele uit Sint-Lievens-Esse.
Jean Van Den Driessche van Woubrechtegem naar Amerika en naar Frankrijk, Chris Borloo.
Herinneringen verteld door Jean geboren in Woubrechtegem op 30 augustus 1883.
Gabriel Van De Velde, een protestant veroordeeld tot verbanning, Dirk Van Melkebeke.
Steenhuize, 17e eeuw.
Van de wieg tot het graf (deel 2), Andre Valentijn.
De geboorte.

Nummer 3

De pastorij van Borsbeke, nu erfgoedhuis De Pastorij, Geert Goossens.
De geschiedenis van 1899 tot na de laatste restauratie en herbestemming.
Van de wieg tot het graf (deel 3), Andre Valentijn.
De geboorte.
Zuster Wivine van Herzele naar Kisantu, Chris Borloo.
Over Alfonsa Vlaeminck geboren aan de Vierwegen te Herzele op 28 januari 1929.
De Groenlaan of Groenzjerd, Antoine Fonck en Luc Hoorens.
Sporen naar vroegere tijden.

Nummer 4

De grote huldiging van monseigneur Daem, Chris Borloo.
In 1962 te Sint-Antelinks.
Secretaris De Deyn wordt ontslagen, Julien De Vuyst.
Steenhuize in de tweede helft van de 19e eeuw.
De kindertijd in Hillegem tijdens de jaren 1920–1950, Valerie Vermassen.
Op basis van gesprekken in de jaren 2001-2002.
Lijkrede Georges De Vuyst, Chris Borloo.
Geboren in Sint-Lievens-Esse en gesneuveld op 23 september 1916.
Eretekens, Andre Valentijn.
Nog over de Eerste Wereldoorlog.
Richard Broeckaert, een (on)bekende soldaat (deel 1), Antoine Fonck.
Waarom een lijkdienst op 3 maart 1919 in Borsbeke?

Jaargang 15, 2017

Nummer 1

Franse tuinarchitect tekende een paviljoen voor het kasteel du Parc, Luk Beeckmans.
Tekening uit 1911 door Achille Duchêne.
Begga Sienaert slachtoffer van een roofmoord, Andre Valentijn.
Met drie klasfoto’s van de onderwijzeres in Ressegem.
Springstieren in Herzele, Julien De Vuyst.
In de 19e eeuw, in de deelgemeenten.
Een 19e eeuwse landbouwstokerij in De Hert te Steenhuize-Wijnhuize, Luk Beeckmans.
Over de hofstede uit 1791 gelegen aan de Gentweg.
De memorie van Sebastiaan De Vuyst: twee ongekende paragrafen, Geert Goossens.
Over o.a. de Brabantse Omwenteling en de burgerwacht in Borsbeke.
Kanonbal(len) opgegraven in Ressegem, Dirk Van Melkebeke.
Afgeschoten door Gentse opstandelingen of Spaansgezinde troepen in de 16e-eeuw?
De modiste Julienne de Vuyst, Chris Borloo.
Over de hoedenmaakster Julienne die geboren werd op 23 mei 1914 en overleed op 3 mei 2001.

Nummer 2

Zuster Imelda Evelina Marie Diependaele, Chris Borloo.
Van Esse naar Rwanda.
De familie De Knibber, Julien de Vuyst en Willy Roggeman.
In Sint-Antelinks, vanaf de 18e eeuw.
Het herenhuis Van den Noortgate–Berlengée, Luk Beeckmans.
In Steenhuize, 19e–20e eeuw.
Manslag op Laurentius Muylaert in 1781, Andre Valentijn.
Na herbergbezoek in Woubrechtegem werd hij aan het Schapenbrugje gevonden.
Huwelijksakten als spiegel van een maatschappij, Antoine Fonck.
In Hillegem, van 1800 tot 1820, op basis van 110 burgerlijke huwelijksakten.
De allereerste OCMW-Raad te Herzele, Chris Borloo.
De oprichtingen en eerste leden 1977.
De tweede kanonbal van Ressegem is terecht, Dirk Van Melkebeke.
Een schenking aan de Hellebaard.

Nummer 3

Een gouden jubileum in 1893, Andre Valentijn.
Over Augustin Roelandt en Angelina Francois, in Sint-Lievens-Esse.
Brouwerij De Smet, Casimir Elsen.
De geschiedenis van 1860 tot 1964 en de herbestemming vanaf 1968.
Foorreizigers Medard en Simonne uit Herzele (deel 1), Chris Borloo.
Het gezinsleven van de foorreizigers Defever en Leroy.
De processies in Ressegem, Andre Valentijn.
Over de Sacramentsprocessie en de processie van 15 augustus.
De eerste openbare straatverlichting, Julien De Vuyst.
In de deelgemeenten van Herzele, in Borsbeke al vanaf 1896.

Nummer 4

’t Muziek bestaat 175 jaar, Griet Goossens.
Over de oudste muziekvereniging van Herzele.
De eerste openbare straatverlichting, Julien De Vuyst.
Over Sint-Antelinks.
Foorreizigers Medard en Simonne uit Herzele (deel 2), Chris Borloo.
De kindermolen, het schietkraam, het Bargoens en met pensioen.
Een plaag van waanzin, Dirk Van Melkebeke.
In Sint-Lievens-Esse, tussen 1904 en 1929.
De kanonballensaga van Ressegem, Dirk Van Melkebeke.
Een kanonbal gevonden in de Molenbeek.
De bond der Rijnbezetters, Andre Valentijn.
In Herzele gesticht op 10 oktober 1937.
Uit onze museumcollectie, Andre Valentijn.
De kraanzaag.

Jaargang 14, 2016

Nummer 1

Oude kinderspelen in Ressegem en omgeving (deel 6), Andre Valentijn.
Laatste deel, met o.a. aftelrijmpjes en kinderliedjes.
Geologie en bodemgesteldheid van Steenhuize-Wijnhuize in relatie tot het landgebruik, Luk Beeckmans en Nick Van Liefferinge.
Met kaarten in kleur.
Diefstal op het hof van Joanna De Pelseneere, Julien De Vuyst.
In Steenhuize in het jaar 1787.
Drie kunstenaars van Woubrechtegem, Chris Borloo.
Over Amaat Hoebeke en Omer en Roger Van Den Driessche.
Vrijgevige Ressegemse liberalen in 1947, Dirk Van Melkebeke.
Geldinzameling voor gedenkplaat van Arthur de Loose.
Nieuws uit het archief.
Religieuze voorwerpen en gebruiken in het gezin.

Nummer 2

Borsbeke in de Franse Tijd, Geert Goossens.
Volgens een memorie van burgemeester Sebastiaan De Vuyst.
Vraagt overal elixir Edgard Van Steenhuizen, Luk Beeckmans.
Over Edgard Van Den Bossche (°1879, +1930) uit Steenhuize.
Een traditie de hengstenkeuring, Julien De Vuyst.
In de deelgemeenten van Herzele, in de 18e en 19e eeuw.
Een kind met een uitgesproken afwijkende morfologie in Sint-Lievens-Esse, Dirk Van De Putte, Lucas Matthyssens en Luk Beeckmans.
Gedoopt op 11 mei 1802.
Kapsalon Walther op de Groenlaan, Chris Borloo.
Over het beroep van Walther Verstockt.
Sociale en politieke agitatie bij de Fransmans voor WOI, Dirk Van Melkebeke.
Over een petitie daterend van 19 april 1894.
De volksmissies te Ressegem, Andre Valentijn.
De eerste missie in Ressegem was in het jaar 1856.
Nieuws uit het archief.
Documentatie voor stamboomonderzoek.

Nummer 3

De veldsteenovens van de familie De Neve in Ressegem, Andre Valentijn en Julien De Vuyst.
Over kareelovens in de vorige eeuw.
Hoe een gewone jonge man ten oorlog werd geroepen en nooit meer terugkeerde, Antoine Fonck.
Over Alfons Vidts (1913-1940) uit Borsbeke.
Het klooster en het onderwijs in Woubrechtegem (deel 1), Chris Borloo.
De stichting in 1901, de gebouwen en de kloostergemeenschap.
Vooronderzoek naar het afzetten van een arm, Georges Souffreau en Luk Beeckmans.
Sint-Lievens-Esse in het jaar 1782.
Lithografie van accordeonbouwers Van Oudenhove & Zoon, Luk Beeckmans.
Nieuws uit het archief, Chris Borloo.
Een Schots echtpaar op zoek naar Arlette De Clercq (WO II).

Nummer 4

De laatste Vrouwe van Ressegem, Dirk Van Melkebeke.
Over Elisabeth Pauline de Gand-Merode-Isenghien (1737-1794).
Veldsteenovens in Hillegem en Sint- Antelinks, Julien De Vuyst en Andre Valentijn.
Einde 19e, begin 20e eeuw.
Het klooster en het onderwijs in Woubrechtegem (deel 2), Chris Borloo.
De evolutie van het onderwijs, het schoolmateriaal en het personeel.
De kroniek van Steenhuize-Wijnhuize, Luk Beeckmans.
Volgens De Beiaard van 1902 tot 1910.
Nieuws uit het archief, Chris Borloo.
Twee kanonwielen en een ijzeren kruis uit Ressegem.

Jaargang 13, 2015

Nummer 1

Borsbeke, een plattelandsdorp in het laatste kwart van de 17e eeuw, Geert Goossens.
Drie bevolkingscrisissen als gevolg van honger, ziekte en oorlog.
Een anabaptist uit Sint-Antelinks in 1592 terechtgesteld te Gent, Dirk Van Melkebeke.
Over Michiel De Cleercq en het Duivenbos.
Het voormalige notariaat De Deyn langs de Gentweg te Steenhuize, Luk Beeckmans.
Bekroond als geslaagde restauratie door Heemkunde Oost-Vlaanderen.
De bouw van de 19e eeuwse Sint-Bartholomeuskerk van Hillegem, Julien De Vuyst.
De kerk werd gewijd op 13 september 1880.
Geslaagde aprilgrappen in Steenhuize, Luk Beeckmans.
In de jaren ’70 van de vorige eeuw.
De processie in Woubrechtegem, Chris Borloo.
Met foto’s uit de jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw.
Tijdsbeeld
Uittreksel uit overlijdensakte van Numa Pompilius Van Wijnendaele uit Hillegem, Antoine Fonck.
Foto van rond 1930 met Ressegemnaren op de muur in Geraardsbergen, André Valentijn.
Oude kinderspelen in Ressegem en omgeving (deel 2), Andre Valentijn.
Dit deel behandelt de zomerspelen.

Nummer 2

Een nieuwe rosmolen te Herzele. Alain Goublomme, Johny De Pelseneer en Georges Souffreau.
Herzele beschikt terug over een werkende rosmolen, gelegen naast de windmolen van Rullegem.
De muziekkiosk van Sint-Lievens-Esse, Luk Beeckmans.
Gebouwd in 1906.
Herbergen in Herzele, Julien De Vuyst.
Wetten en reglementen eind 19e begin 20e eeuw.
Maria-Odila Vandenberg(h)e Vlaams nationaliste en feministe, Luk Beeckmans.
De tweede vrouwelijke senator werd in Steenhuize-Wijnhuize geboren.
Het handbooggenootschap Willem Tell uit Steenhuize, Luk Beeckmans.
Een folder voor een schieting uit 1859.
Openbare verlichting voor Terhagen, Julien De Vuyst.
De wijk Terhagen ligt gedeeltelijk in Borsbeke en Ressegem.
De markt en marktkramers van Herzele (deel 1), Chris Borloo.
De geschiedenis vanaf de 15e eeuw.
Oude kinderspelen in Ressegem en omgeving (deel 3), Andre Valentijn.
De meisjesspelen.
Tijdsbeeld
Blauwsel Triene in Borsbeke, Antoine Fonck.

Nummer 3

Sporen uit de Romeinse periode en de middeleeuwen, Tina Bruyninckx.
Archeologisch vooronderzoek in de Lindestraat te Herzele.
De paardenrenbaan van Herzele, Nico De Brouwer.
Paardenwedstrijden tijdens het interbellum.
Een gewezen buurtwinkeltje aan de tramstatie te Steenhuize, Luk Beeckmans.
In den kleinen bazaar van 1927 tot 1952.
De markt en marktkramers van Herzele (deel 2), Chris Borloo.
De Herzeelse marktkramers.
Oude kinderspelen in Ressegem en omgeving (deel 4), Andre Valentijn.
Zelfgemaakt speelgoed.
Armoede remt wegenwerken in Hillegem, Julien De Vuyst.
Eind 19e eeuw.
Tijdsbeeld
Hillegemse arbeiders in Domont (1922) en grafplaat in Middelburg, Antoine Fonck..
Nieuws uit het archief.
Schenking van bestuurlijke memorialen door het gemeentebestuur.

Nummer 4

Onwettige geboorten, Antoine Fonck.
In Borsbeke, Ressegem, Hillegem en Herzele in de 19e eeuw.
Oude kinderspelen in Ressegem en omgeving (deel 5), Andre Valentijn.
Diverse spelen.
Bedevaartvaantjes uit onze parochies, Luk Beeckmans.
Uit Borsbeke, Herzele en Ressegem.
Van Woubrechtegem naar Brussel, Chris Borloo.
Woubrechtegemnaren op zoek naar geluk in de vorige eeuw.
Tijdsbeeld
De inhuldiging van de wielerbaan in Borsbeke op 16 juni 1946, Antoine Fonck.
De kerk van Steenhuize krijgt een nieuwe vloer, Julien De Vuyst.
Midden 18e eeuw.
Gemeentepenningen uit Herzele en Steenhuize, Luk Beeckmans.
Laatste kwartaal 20e eeuw.

Jaargang 12, 2014

Nummer 1

De kinderjaren van Celestin Huylebrouck (deel 1), Chris Borloo en Celestin Huylebrouck.
Hoor de klokken luiden, Geert Goossens.
De geschiedenis van de Borsbeekse klokken van 1694 tot 1951.
Naar Amerika… Vlamingen in Orange County, Californië USA, Freddy Goeman.
Emigranten uit Steenhuize-Wijnhuize, Sint-Lievens-Esse, Woubrechtegem en Sint-Antelinks.
De familie Van Den Bossche uit Sint-Lievens-Esse (deel 2), Julien De Vuyst.
Deel over Auguste, Florent en brouwer Arthur.
Het archief en de bibliotheek van De Hellebaard in het schepenhuis te Herzele.
Algemene werking.

Nummer 2

Het verhaal van de slachtersfamilie De Langhe, André Valentijn.
Over de kappers uit Ressegem: Jean-Baptist, Julius en Luc.
Notaris Louis De Deyn uit Steenhuize, Luk Beeckmans.
Een lokale pionier in de naamontduisteringskundigheid (toponymie).
De cinema Rex in de Kerkstraat te Herzele, Chris Borloo.
Meer dan alleen maar een cinema, filmgebeuren en filmaanbod.
Roep- of kerkstenen uit Herzele, Luk Beeckmans.
In de acht deelgemeenten van Herzele.
Het gemeentebestuur van Hillegem koopt de hofstede Beerens, Julien De Vuyst.
Op 5 april 1898.
De kinderjaren van Celestin Huylebrouck (deel 2), Chris Borloo en Celestin Huylebrouck.
Celestin (°1931) vertelt over het kerkgebeuren en het onderwijs in zijn jeugdjaren in Woubrechtegem.

Nummer 3

De fossemannen uit Steenhuize, Luk Beeckmans.
Kinderen van de laatste generatie fossemannen vertellen hun verhaal.
De kinderjaren van Celestin Huylebrouck (deel 3), Chris Borloo en Celestin Huylebrouck.
Celestin (°1931) vertelt over de noeste arbeid en de vrije tijd in zijn jeugdjaren in Woubrechtegem.
Houtzagerij De Vuyst, Chris Borloo.
Op de hoek van Evendael en de Kanunnikstraat te Herzele.
Parochieregisters, Dr. Valerie Vermassen.
In het algemeen en Borsbeke in het bijzonder. Interview met Antoine Fonck.
Tijdsbeeld
Klasfoto met zuster Flavie in het klooster te Ressegem.

Nummer 4

De eerste fietsers in de deelgemeenten van Herzele, Julien De Vuyst.
Eind 19e, begin 20e eeuw.
Zakenkantoor Joseph Coen, Chris Borloo.
De geschiedenis van een Herzeelse familiezaak.
De bewogen oorlogsjaren van Camiel Stammeleer, Luc Hoorens.
Camiel werd te Sint-Lievens-Esse geboren op 3 maart 1922.
De kinderjaren van Celestin Huylebrouck (deel 4), Chris Borloo en Celestin Huylebrouck.
Celestin (°1931) vertelt over de Tweede Wereldoorlog tijdens zijn jeugdjaren in Woubrechtegem.
Jan-Baptiste Van Oudenhove & zoon accordeonbouwers uit Steenhuize, Luk Beeckmans.
Over Tichtjen Accordeon uit de Holmanstraat.
Oude kinderspelen in Ressegem en omgeving (deel 1), Andre Valentijn.
De winterspelen.
Geslaagde restauraties in Ressegem en Steenhuize, Luk Beeckmans.
De kapel van O.-L.-Vrouw van Bijstand en het landhuis De Deyn.

Jaargang 11, 2013

Nummer 1

Walmkenbrand, Luk Beeckmans.
Een traditie te Steenhuize.
De warme bakkers van Ressegem – lokale bakhuisjes, Andre Valentijn.
Over de lokale bakovens en het bakken van brood (met dialectvermeldingen).
Een nieuwe waterput op het dorpsplein, Julien De Vuyst.
Te Sint-Lievens-Esse.
Huldiging van burgemeester Désiré Van Der Biest, Chris Borloo.
Feest in Woubrechtegem, op zondag 22 juni 1947.
Tijdsbeeld
Foto van ongekende dames, collectie G. & J. Van Melkebeke.
Strooibriefje voor opvoering De ideale Bruidegom in zaal De Roeck Sint-Lievens-Esse.
Advertentie uit de Gazette van Gend uit 1810, verloren voorwerpen in Borsbeke, Antoine Fonck.
Sint-Antelinks voor en tijdens de Belgische Omwenteling, Geert Goossens.
Van het Hollandse bewind naar een onafhankelijk België (1828-1830).
Valère De Meerleer, de eerste politieagent in Herzele en een getalenteerde voetballer, Andre Valentijn.
Valère werd te Herzele geboren op 25 januari 1926.

Nummer 2

De Wattenfabriek op het Solleveld, Chris Borloo.
Van katoenspinnerij tot gemeenschapscentrum.
De pastorie van Steenhuize, Luk Beeckmans.
De bouwgeschiedenis van 1749 tot vandaag.
Tijdsbeeld
Een verkiezingspamflet van ‘30, foto van steenbakkerij te Piéton en de koster van Borsbeke.
De zilveren monstrans uit de Sint-Gertrudiskerk van Sint-Antelinks, Julien De Vuyst.
275 jaar geleden werd deze te Mechelen besteld.
Reglement van de school van Hillegem, Antoine Fonck.
Originele tekst uit 1783 met commentaar.
De Gentse kunstenaar Armand Heins (1856-1938) met zijn litho’s uit de gemeenten van Herzele, Luk Beeckmans.
Borsbeke, Herzele, Sint-Lievens-Esse en Woubrechtegem.
De smidse van Petrus en René De Winter uit Ressegem, André Valentijn.
Een dorpsgeschiedenis met anekdotes.
Archief en bibliotheek van De Hellebaard vzw geopend.
Opening ter gelegenheid van de Erfgoeddag op 21 april 2013.

Nummer 3

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand te Ressegem, Andre Valentijn.
N.a.v. het derde eeuwfeest.
De school van Petrus Ritservelde in de Molenstraat te Steenhuize, Luk Beeckmans.
Tijdens het laatste kwart van de 19e eeuw.
De familie Talloen heerste over Hillegem, Julien De Vuyst.
Tweede helft 19e eeuw, met stamboom.
De wasserij Zonneklaar te Herzele, Chris Borloo.
Na de Tweede Wereldoorlog gestart in de Kerkstraat te Herzele.
Herinneringen aan mijn grootouders, Monique De Lange en Niels De Temmerman.
Etienne De Lange vertelt over haar jeugdherinneringen tegen de achtergrond van de melkerij Saint-Antoine te Borsbeke.

Nummer 4

De marktdag in Steenhuize-Wijnhuize, Luk Beeckmans.
Van 1826 tot 1965.
De familie Van Den Bossche uit Sint-Lievens-Esse (deel 1), Julien De Vuyst.
Een familie die het lokale politieke leven jarenlang beheerste.
Parijs-Tours 1970 deed Maurice Dury een gooi naar de overwinning, Andre Valentijn en Andre Wijnendaele.
Vijfde aflevering uit de reeks profwielrenners uit Herzele.
Tijdsbeeld
De kerststal, een tableau vivant, in de kerk te Woubrechtegem 1950, Chris Borloo.
Belgisch Congo begin jaren ’50 met een link naar Borsbeke, Antoine Fonck.
Waterputten, Andre Valentijn.
Over de stienputten in Ressegem.

Jaargang 10, 2012

Nummer 1

Sint-Antelinks, een centrum van Milan-naaldkant, André Wijnendaele, Luk Beeckmans en John Van Impe.
Over de firma Bogaert-De Bodt en de naaldkant.
Albert De Luyck, de laatste veldwachter van Ressegem, Andre Valentijn.
Albert was veldwachter van 1950 tot 1979.
Toneel in Steenhuize, Julien De Vuyst.
Op 24 mei 1770 werd er een historisch toneelstuk opgevoerd.
Steppe’s Hof, een omwalde hoeve te Borsbeke, Georges Souffreau.
De bewonersgeschiedenis van 1518 tot heden.
Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs te Hillegem, 1860-1913 (deel 2), Julien De Vuyst.
Dit deel gaat over de periode 1888 tot 1913.

Nummer 2

De walvissers uit Ressegem, Andre Valentijn.
Vissersclub gelegen aan de motte van Ressegem.
Kant uit Woubrechtegem voor de koninklijke familie, Chris Borloo.
De kloskanten bruidsluier van prinses Josephine Charlotte werd bij ons geklost.
Julien De Spiegeleer, de laatste stationschef van Herzele, Andre Valentijn.
Stationschef van 1964 tot 1986.
Het kasteeltje in de Holmanstraat te Steenhuize, Luk Beeckmans.
Over de bouwheer, de bewoners en de architectuur.
De vooroorlogse klokken van Steenhuize-Wijnhuize luiden opnieuw, Luk Beeckmans.
De vondst van een 78-toerenplaat met het klokkengelui van weleer.
Borsbeke en de wet op de onderstandswoonst, Geert Goossens.
Hoe ging het eraan toe tweede helft 19e eeuw en de eerste jaren van de 20e eeuw.
Een toemaatje: Mistinguett (1875-1956), de wereldberoemde actrice en chansonzangeres, heeft roots in Borsbeke.

Nummer 3

De heemkundige kring De Hellebaard is 10 jaar jong, Antoine Fonck.
Een kort overzicht en feestprogramma.
Een lemen woonstalhuis langs de Tolstraat te Steenhuize, Luk Beeckmans.
Over het laatste overgebleven vakwerkhuis in Steenhuize.
Borsbeke 27 mei 1940, John Van Impe en Antoine Fonck.
Commentaar bij een merkwaardige oorlogsfoto.
Tijdsbeeld
Een interview met Lucienne Coppens uit Borsbeke over haar kinderjaren, John Van Impe en Antoine Fonck.
Herinneringen over de schooltijd in het klooster van Woubrechtegem in de jaren ’50, Chris Borloo.
Irena Killemaes, juffrouw in het vrije basisonderwijs, Andre Valentijn.
Onderwijzeres te Ressegem van 1938 tot 1944.

Nummer 4

Viering 10 jaar heemkundige kring De Hellebaard.
Verslag met foto’s van het feestweekend van 8 en 9 september 2012.
Gidsen op de archeologische site van Sagalassos, Antoine Fonck en Luk Beeckmans.
Luk Beeckmans gidste er tijdens de zomer van 2012.
De inboedelbeschrijving van het kasteel van Steenhuize op het einde van de 18e eeuw, Julien De Vuyst.
De inboedelbeschrijving van 3 januari 1793, na plundering door Franse soldaten.
De korsetschool en de korsetindustrie in Herzele, Chris Borloo.
De geschiedenis begint al in 1858.
Ressegem, een dode en een zwaargewonde bij de treinramp te Sint-Katharina-Lombeek in 1953, Andre Valentijn.
Het dodelijk slachtoffer was Eliane Buyle.
Tijdsbeeld
Korsets in Esse, Tandheelkundig Instituut Evi Steenhuize, foto’s uit Borsbeke.
Testament van Joanna Van Geyt uit Herzele, Julien De Vuyst.
Joanna werd geboren te Herzele op 30 mei 1718 en maakte haar testament op in de zomer van 1784.
Een knikker- of kogelfles, Luk Beeckmans.
Een herbruikbare fles die werd gefabriceerd tot 1930.

Jaargang 9, 2011

Nummer 1

Wielrenner Marcel Boumon uit Sint-Antelinks, Paul Broodcooren.
Belgisch wegkampioen der liefhebbers in 1942.
Wielersport tijdens de Tweede Wereldoorlog, Antoine Fonck.
Ook over de inhuldiging van de wielerbaan in Borsbeke, in 1946.
Kaarten vertellen een verhaal (deel 2) De bewoningsgeschiedenis van de Dries te Hillegem, Patrick Goethals.
Met kadasterplannen.
Tijdsbeeld
Woubrechtegem in de jaren ’50, herinneringen van Stijn Huylebrouck.
De kajotters van Woubrechtegem 1951.
De verering tot de H. Franciscus-Xaverius (deel 1), Julien De Vuyst.
In Hillegem, Sint-Antelinks en Sint-Lievens-Esse.

Nummer 2

L’ Affreuse misère des Flandres.
Dit tijdschrift gaat over de armoede en sociale wantoestanden in de Herzeelse deelgemeenten (19e en 20e eeuw).
Arm Vlaanderen te Woubrechtegem, Georges Souffreau.
De toestand in de periode 1830–1910.
Borsbeke tijdens de crisisjaren in het midden van de 19e eeuw, Geert Goossens.
Uit de verslagen van het bureel van weldadigheid en de gemeenteraad.
Borsbeke in de 19e eeuw, Antoine Fonck.
Wat leren ons de registers van de burgerlijke stand?
Seizoenarbeiders en hun sociale organisaties in Herzele, Julien De Vuyst.
Over de Franschmans in onze gemeenten.
Een oud–seizoenarbeider uit Woubrechtegem vertelt, Gabriël Redant.
Lucien De Bosschere vertelt zijn wedervaren.
De cholera–epidemie te Herzele in 1854, Patrick Goethals.
Een dramatische periode in de geschiedenis van Herzele, met lijst van de slachtoffers.

Nummer 3

Het 18e eeuwse burgerhuis van de familie Jacobus Van Den Bossche–Cauwel te Steenhuize, Luk Beeckmans.
Burgerhuis in laatclassicistische stijl, gebouwd in 1775.
Twee sterke sociale vrouwen van Woubrechtegem, Chris Borloo.
Over Marie Hortensia van der Linden (°1-11-1878) en Susanna Van den Driessche (°18-03-1920).
Straatschouwing in Herzele in 1736, Julien De Vuyst.
Met verklaring van de plaatsnamen.
De verering tot de H. Franciscus-Xaverius ( deel 2), Julien De Vuyst.
In Borsbeke, Ressegem en Steenhuize.
De kajotters en kajotsters (KAJ) van Ressegem, Andre Valentijn.
Met o.a. notities uit het kampboek van Albert Buyle.

Nummer 4

De middeleeuwse slotgracht van de burcht van Herzele en de vijvers van de heerlijkheid als kweekplaats voor karpers, Luk Beeckmans en Georges Souffreau.
Een vergeten economie, met een vroegste vermelding in de domeinrekeningen van 1386.
De pastorij van Woubrechtegem (1792–1793), Dr. Jaak Peersman.
Enig bouwwerk van abt Jan Pameleirre.
De eucharistische kruistochters van Ressegem, Andre Valentijn.
Met groepfoto’s uit 1932 en 1933.
100 jaar geleden in Borsbeke: een liberale lezersbrief met kritiek op de plaatselijke Boerinnenbond en het gemeentebestuur, Geert Goossens.
Met achtergrondinformatie over de Boerinnenbond en de gemeenteraadsverkiezingen.
Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs te Hillegem, 1860-1913 (deel 1), Julien De Vuyst.
Van 1868 tot 1885.

Jaargang 8, 2010

Nummer 1

De eerste landbouwers in Sint-Antelinks, Luk Beeckmans.
Een midden–neolithische site op de Ransbeekkouter.
Jan Baptista Vidts uit Herzele zocht zekerheid na de dood, Julien De Vuyst.
Zijn testament werd op 14 november 1794 opgemaakt.
Tijdsbeeld
Strooibriefje over film sportparade 1953 in Herzele op 24 november 1953 in Cinema Rex met o.a. Rupske Lauwers, Antoine Fonck.
Advertentie van haarkapperssalon voor dames Marie De Tandt uit Sint-Lievens-Esse.
Bekende zwerver en landlopers in Ressegem en omstreken, André Valentijn en John Van Impe.
Vooral over Leo De Windt (°11-04-1873, +24-01-1940).
Moordpartij door Franse soldaten op het kerkhof van Hillegem in de zomer van 1697, Patrick Goethals.
De slachtoffers waren Joannes De Meyer, Judocus De Wandel, Livinus Temmerman, Judocus Vits en Joannes Van Melckebeke.

Nummer 2

Twee honderdjarigen in Ressegem, André Valentijn.
Over Maria Haesaert en Alma Van Liedekerke.
IJskelders in Herzele, stille getuigen uit een mondain verleden, Luk Beeckmans en Gabriël Redant.
In Herzele, Steenhuize–Wijnhuize en Borsbeke.
Simonne Goessens een zangeres uit Herzele, Antoine Fonck.
Het leven en de carrière van Simonne Goessens °10 januari 1935, +8 februari 1958.
Ook Herzele had zijn oorlogsbelevenissen, Denise De Moor.
Twee gebeurtenissen uit 1940.
Herzelenaars in het leger van de erfenisoorlog, Julien De Vuyst.
In 1747 waren de vrijwilligers Pieter Van Den Doorent, Carolus Coppens en Judocus Beerens.
Een verhaal over Franschmans en wielerliefhebbers in Borsbeke en Domont, Geert Goossens.
Een vergeelde foto uit 1911. Over de kozijns Pierre Hutsebaut en Alfons Goossens.

Nummer 3

Vreugd en Eendracht, Luk Beeckmans.
De fanfare van Steenhuize–Wijnhuize van de zolder gehaald.
Inventarisatie van het modern kerkarchief in de parochies van Herzele, Luk Beeckmans.
Zangcrochets en bonte avonden, Antoine Fonck.
In Sint-Antelinks en Herzele, in de jaren ’50.
Constant Remes, een 19e eeuwse pastoor in Sint-Lievens-Esse, Julien De Vuyst.
Pastoor te Esse van 1833 tot 1882.
Eddy Ruyssinck en zijn circusmuseum Paradiso in Ressegem, André Valentijn.
Het kleinste circus en circusmuseum ter wereld.

Nummer 4

Oktober 2010: Borsbeke 1000 jaar, Antoine Fonck en Geert Goossens.
De eerste vermelding van Borsbeke, Bursbeka, in een schenkingsakte van de Sint-Pietersabdij van Gent.
De parochiezaal Sint–Katharina te Steenhuize–Wijnhuize, Luk Beeckmans.
Vanaf haar oprichting in 1931.
Pater Eventius, pastoor van Woubrechtegem, Julien De Vuyst.
Arnold van Gemert was er pastoor van 1993 tot 2003.
De grafstenen in de voorgevel van de Sint-Martinuskerk te Sint-Lievens-Esse, H.J. Herpelinck.
Over de nog bestaande 17e en 18e eeuwse grafstenen.
Kaarten vertellen een verhaal (deel 1) De bewoningsgeschiedenis van de Dries te Hillegem), Patrick Goethals.
Met o.a. een afbeelding van een fragment uit de figuratieve kaart van de heerlijkheid van Hillegem van 1675.

Jaargang 7, 2009

Nummer 1

De veldwachters van Borsbeke, van Jean-Baptiste Dubois tot Kamiel Scheerlinck, Geert Goossens.
Maar ook over Pieter De Backer, Francies Ronsse, Charles-Louis Goossens, Francies Goossens en Petrus De Vuyst.
Tijdsbeeld
Een beeld van het leven op het platteland aan de hand van twee artikels uit De Boerin (1911 en 1929), Antoine Fonck.
Hoe de Ledebergstraat te Hillegem aan haar naam kwam, Patrick Goethals.
Waarom het gemeentebestuur de naam Ledebergstraat verkoos in plaats van Bogtstraat.
Reglement op de broodzetting te Sint-Lievens-Esse, Julien De Vuyst.
Met foto van stempelkussen van bakker Ghislain De Vuyst.
Reactie op een artikel uit ons vorig nummer, André Valentijn.
Over Omer Van Reepingen en Alfons Van Melkebeke, gesneuvelden WO I, Ressegem.

Nummer 2

Verdeling en liquidatie van het Van Peteghemshof, Julien De Vuyst.
Te Sint-Lievens-Esse in de 18e eeuw, met kaart en plaatsnamen.
De gezinsreconstructie van Borsbeke (1600-1900), Geert Goossens.
Over de bronnen en de behandelde periode van dit standaardwerk voor de lokale geschiedenis.
De monumentale grafzerk van de familie De Cock op het oud kerkhof te Hillegem, Patrick Goethals.
Met een lijntekening van het grafmonument.
De Gallo-Romeinse villa van Steenhuize–Wijnhuize, Luk Beeckmans.
Ligging (topografisch en bodemkundig) en bredere context.
Hongaarse vluchtelingen in Borsbeke in de jaren ’20, Antoine Fonck.
Over de kinderen Frans Papp en Ilona Kaluza die in Borsbeekse gezinnen werden opgevangen.
Amadee Suenaert priester-dichter en pastoor van Ressegem, André Valentijn.
In memoriam van bestuurslid van onze heemkundige kring.

Nummer 3

De laatste gendarme vertelt over de rijkswachtkazerne van Steenhuize-Wijnhuize, Luk Beeckmans.
Michel Crusenaire was rijkswachter in Steenhuize tot de sluiting van de kazerne in 1977.
Tijdsbeeld
Klasfoto met meester Robert in de gemeenteschool 1958 te Woubrechtegem.
Klasfoto met zuster Berlindis in de tuin van het klooster 1942.
Het leven in Ressegem tijdens de Duitse bezetting in WO II, André Valentijn.
Enkele oudere Ressegemnaren halen herinneringen uit de oorlogsjaren op.
Brandstichting in de schuur van de pastorie te Sint-Antelinks op 26 oktober 1740, Julien De Vuyst.
Aan de hand van de informatie preparatoire door burgemeester en schepenen.

Nummer 4

Monumenten voor de doden, funerair erfgoed uit Steenhuize–Wijnhuize, Luk Beeckmans.
De oude grafstenen op het kerkhof rond de parochiekerk van Steenhuize.
Hongerbestrijding in het midden van de 19e eeuw te Sint-Lievens-Esse, Julien De Vuyst.
In 1847 toen Auguste Van Den Bossche burgemeester was.
Herzeelse patriotten tijdens de Brabantse Omwenteling, Julien De Vuyst.
o.m. over de Sint-Jorisgilde van Herzele.
De vrije Sint- Mauritius bibliotheek van Ressegem, Andre Valentijn.
Van 1942 tot 1980.
Tijdsbeeld
Een beeld van Borsbeke maart-april ’45, Antoine Fonck.
Drie brieven van Stephanie Hanssens (°1888).

Jaargang 6, 2008

Nummer 1

Een eeuw geleden raasde de buurttram door Herzele, Julien De Vuyst.
Over het traject tussen Borsbeke en Steenhuize-Wijnhuize.
Het Hof de Meijerije een oude Hillegemse hoeve, Patrick Goethals.
Van Vanden Zype’s Hof tot Hof de Meijerije.
Handelszaken in de Peperstraat te Herzele van 1920 tot nu, Denise De Moor.
Handelszaken, uitbaters, bijnamen.
Het klooster te Ressegem, Julien De Vuyst.
Over school en klooster van de zusters Franciscanessen van Crombeen (1880-1973).
Tijdsbeeld
Klasfoto met zuster Zita te Ressegem.
Briefschrijvers aan het woord, Julien De Vuyst.
Een briefschrijver uit Sint-Lievens-Esse in De Denderbode van 1848.

Nummer 2

Een afschrift van een 15e eeuwse akte met betrekking tot de kerk van Steenhuize, Luc Van Durme en Luk Beeckmans.
Betreffende een schenking van een kapelnij, gedateerd op 11 juli1442.
Verborgen wapens uit Borsbeke, Luk Beeckmans en Gabriël Redant.
Een schoudervuurwapen en vier bajonetten.
Het gemeentelijk onderwijs in Borsbeke in de 19e eeuw, Geert Goossens.
Aantekeningen op basis van de notulen van de gemeenteraad.
Gietijzeren grafkruisen in Herzele–Hillegem, Julien De Vuyst.
Historisch erfgoed dat niet zou mogen verloren gaan.
Tijdsbeeld
Op uitstap naar de Expo 58 te Brussel.
Twee publicaties (1929) van volkskundige Cyriel De Vuyst, Gabriël Redant.
Over de Wal in Ressegem en het O.-.L.-.Vrouwkapelleken van den Beekkant te Herzele.

Nummer 3

Café ’t Sterreken onder de slopershamer, Gabriël Redant.
Terugblik op een bekend Woubrechtegems volkscafé, gelegen aan de toenmalige Herzelestraat.
Een Gallo-Romeinse site te Sint-Antelinks, Luk Beeckmans.
Op de vindplaats, gelegen langs de Beverstraat, werd Gallo-Romeins bouwpuin aangetroffen.
Een 18e eeuwse verkoopsovereenkomst van het Hof ter Middelerpen uit Woubrechtegem, Luk Beeckmans en Georges Souffreau.
Over de verkoopsovereenkomst tussen burggraaf Pieter de Vooght en Antonius Ludovicus de Waepenaert van 19 augustus 1762.
Nard Klodde, straatmuzikant en leurder uit Steenhuize–Wijnhuize, Patrick Goethals.
Over Bernard Desmet, een vergeten volksfiguur.
Gedenkbord notarieel eeuwfeest, notarissen De Vuyst (1896), Antoine Fonck.
Wie weet iets meer over het afgebeelde gebouwtje aan de kerk van Borsbeke?
Het rijke Vlaamse wielerleven van Etienne Sonck, Antoine Fonck.
Wielerkampioen uit Herzele in de jaren ’60.

Nummer 4

Negentig jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog, Patrick Goethals.
Inleiding bij tijdschrift dat volledig aan WO I is gewijd.
WO I verhalen uit Woubrechtegem, Gabriël Redant.
Over Alice Van Wijnendaele, Benjamin De Decker, Emiel Van Keymeulen, Gustaaf Vijverman e.a.
Essenaar Jules De Koker oorlogsinvalide WO I, Gabriël Redant.
De briefwisseling tussen Jules en het thuisfront.
Evarist De Meerleer, Borsbeke tijdens WO I, Antoine Fonck.
Over o.m. de vliegende maandag.
De Hollanders, Antoine Fonck.
Borsbeekse geïnterneerde militairen in Nederland.
Ook Ressegem eerde zijn gesneuvelden.
Bidprentje van de 10 gesneuvelden.
Werk ter aandenken van den Belgischen Soldaat, Antoine Fonck.
Over de Eerelijst der Soldaten van Geeraardsbergen en omliggende.

Jaargang 5, 2007

Nummer 1

De Sint-Corneliuskapel in Sint-Antelinks, Willy Roggeman.
Ligging en bouwgeschiedenis.
Vechtpartij met fatale afloop in de herberg Sint-Antonius te Borsbeke in het jaar 1773, Geert Goossens.
Het slachtoffer was Lieven Moreels, de daders dronken jongelui uit Herzele en Hillegem.
Neolitische sporen op het Essenbos te Sint-Lievens-Esse, Luk Beeckmans en Geert Welleman.
Ontdekt in het kader van archeologische terreinprospecties in de jaren 1980/81.
Uit welke periode dateert het kasteel van Woubrechtegem? Gabriël Redant.
Het vroegere kasteel de Waepenaert is gelegen aan de Kasteelstraat.
Het wapenschild op de achtergevel van de Hillegemse pastorie, Patrick Goethals.
Wapenschild van Ph. Standaert, abt van de Sint-Pietersabdij van 1730 tot 1759.

Nummer 2

Livinus van Sint-Lievens-Esse, Patrick Goethals.
Over Livinus aan de hand van het oudste geschreven Livinusverhaal in de streektaal.
De heilige Livinus, Julien De Vuyst.
Over oude publicaties en over de Livinusfeesten van 1857 en 1907.
Het orgel van de Sint-Martinuskerk te Sint-Lievens-Esse, Julien De Vuyst.
Een contract tussen pastoor Van Volcxem en zijn jonge koster.
Jan Baptist De Koker (deel 1), Julien De Vuyst.
Koperslager, veldwachter, ontvanger en dichter te Sint-Lievens-Esse (1841-1926).

Nummer 3

Oud-strijder Urbain De Wannemacker, Antoine Fonck.
Over de 18-daagse veldtocht en over zijn wedervaren als krijgsgevangene.
Jean-Baptist De Koker (deel 2), Julien De Vuyst.
Veldwachter en ontvanger te Sint-Lievens-Esse.
De ligging van het Goed en Hof te Campene te Borsbeke aan de hand van oude kaarten en documenten, Gabriël Redant.
Van 1441 tot 1797.
Wanneer stierf Livinus de marteldood? Patrick Goethals.
Was het in het jaar 633 of 657?

Nummer 4

De kalvaar van Steenhuize, Luk Beeckmans.
De geschiedenis van de kapel vanaf 1765, met aandacht voor restauratiedossier.
Eugène Van Buggenhout en Hilda Den Tandt, Gabriël Redant.
Het levensverhaal van twee uitgeweken streekgenoten in Canada.
Herzele tijdens de woelige jaren 1706-1713, Ernest Van de Sijpe.
Over de oorlogskosten tijdens de Spaanse Successieoorlog.

Jaargang 4, 2006

Nummer 1

Twee grafstenen met vanitas-symbolen in de kerk van Borsbeke, Geert Goossens.
Onderpastoor A. Van Der Schueren +6-4-1718 en pastoor J.B. De Smet +8-2-1782.
Het meisje en de groene poort, Gabriël Redant en Denise De Moor.
Erika Philips kwam na WO II bij een pleeggezin, de familie De Clippel, in Herzele terecht.
Een nieuwjaarsavond in het geheugen gegrift te Hillegem (deel 2), Patrick Goethals.
Interviews met slachtoffer en getuigen van het drama.
Twee vrouwelijke marktzangers van Steenhuize, Julien De Vuyst.
Francisca Rolans (Roelands?) en Judoca van Waeyenberge rond 1810.
Tijdsbeeld
Klasfoto van het klooster en de gemeenteschool te Herzele.

Nummer 2

Een 15e eeuws schaaltje in Spaans-Moorse majolica uit de burcht van Herzele, Luk Beeckmans.
Ingezameld tijdens de restauratiewerken in de jaren ’70.
Dief te Steenhuize was niet van Sint-Antelinks, Julien De Vuyst.
Uit de Denderbode van januari 1859.
Jubileumfeesten voor de onafhankelijkheid van België, Julien De Vuyst.
In Herzele, Sint-Lievens-Esse en Borsbeke.
Het wapenschild op het Hof Van Der Donck te Sint-Lievens-Esse, Patrick Goethals.
Vindplaats, voorstelling en oorsprong.
Traag gaan de brieven in Steenhuize, Julien De Vuyst.
Over de postbedeling midden 19e eeuw.
Francisca Rolans en Judoca van Waeyenberge, twee marktzangeressen begin 19e eeuw, Julien De Vuyst.
Publicatie van een vierde lied.
Een verzameling 19e eeuwse dankprentjes, Antoine Fonck.
Afkomstig van de adellijke familie du Parc uit Herzele.
Kantwerkers of striekwerksters in Borsbeke in 1911, Antoine Fonck.
Over Justine Baeten.
Tijdsbeeld
Klasfoto van kleuters met juf Judith De Vuyst 1959 te Woubrechtegem.

Nummer 3

Grove herstellingswerken aan de parochiale kerk Sint-Antonius-abt te Borsbeke, Ph. Depotter.
Verslag van de restauratiewerken.
Tegen quat vier pest en menigh ander pyn, de verering van Sint-Antoon mee zijn verksken in Borsbeke, Geert Goossens.
De geschiedenis van de bedevaart en de verering van de patroonheilige.
Het parochiale leven in Borsbeke eind 19e eeuw, Antoine Fonck.
Boek van pastoor Liebaut (van 27-10-1889 tot 29-09-1894).
Kerkdiefstal te Borsbeke verijdeld, Julien De Vuyst.
Uit De Beiaard van 28 oktober 1911.

Nummer 4

Politieke figuren van Groot-Herzele, Julien De Vuyst.
Baron Theophile Van de Woestyne van Herzele.
Verkiezingskoorts te Herzele anderhalve eeuw geleden, Julien de Vuyst.
Lezersbrieven van een zekere Dooreman, Sint-Rochus Herzele.
Op weg naar Cotthem, Patrick Goethals.
Verslag van de wandeling dd. 9 juli 2006, met wandelkaart.
Het Hof te Raeckhaut, een verdwenen mysterieuze hoeve op het grondgebied van Ressegem, Gabriël Redant.
Waar was deze historische hoeve gelegen?
Onderwijspropaganda te Sint-Lievens-Esse in de 19e eeuw, Julien De Vuyst.
Over de zondagschool halfweg de 19e eeuw.
Tijdsbeeld
Een onbekend ijzeren voorwerp gevonden te Steenhuize en een foto van de verwelkoming van monseigneur Daem te Sint-Antelinks in 1962.

Jaargang 3, 2005

Nummer 1

Enkele gegevens over de familie d’Hane-Steenhuyse, tevens in verband gebracht met de kerk van Steenhuize, Marc Van Den Berghe.
Over Jean-Baptiste (1757-1826) en Louis-Emmanuel (1788-1861) d’Hane-Steenhuyse.
Van bier tot likeur bij Columbia te Borsbeke, Julien De Vuyst.
Over de likeurstokerij gesticht door Victor Laureys in 1923.
Een nieuwjaarsavond in het geheugen gegrift (deel 1), Patrick Goethals.
Een vliegende bom op de wijk den Briel te Hillegem (1 januari 1945).
Het lied van Herzele, Denise De Moor.
Sa vrienden die hier staan, wil eens mee naar Herzele toegaan.
Heftige schoolstrijd in Herzele in de 19e eeuw (deel 4 en slot), Julien De Vuyst.
De gebeurtenissen te Woubrechtegem.
Tijdsbeeld
Klasfoto van de gemeentelijke jongensschool te Woubrechtegem, de fanfare en een klasfoto van Sint-Lievens-Esse.

Nummer 2

Borsbeke in het jaar 1849, in tijden van cholera, Geert Goossens.
Tussen 21 augustus en 16 september 1849 stierven 33 Borsbekenaren hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van een cholera-epidemie.
De Sint-Apolloniakapel te Steenhuize-Wijnhuize, Luk Beeckmans en Marcel Cock.
Sokkelkapel op de hoek van de Hogeweg met de Winkelstraat.
Een gesprek met historicus Jan Mertens uit Ressegem.
Gesprek over de samenwerking tussen historici en heemkundigen.
Tijdsbeeld
Wielertoeristenclub avant la lettre en klasfoto uit Ressegem.

Nummer 3

De Prinsenmolen te Steenhuize Ten Doorn (1476-1927), H.J. Herpelinck.
Deze staakmolen stond aan de Bergstraat.
Lemarois, een generaal uit het keizerlijk leger van Napoleon, Gabriël Redant.
Lemarois als grootgrondbezitter in Woubrechtegem rond 1859 (met kaart).
Tijdsbeeld
Een artikel uit De Boerin dd. mei 1910, Antoine Fonck..
Klasfoto’s uit Sint-Antelinks.
Kerkdiefstallen, Julien De Vuyst.
Diefstallen te Herzele, Sint-Antelinks en Ressegem eind 19e eeuw.

Nummer 4

Heilige zendingen, Julien De Vuyst.
In Herzele, Ressegem, Sint-Antelinks en Hillegem, begin 20e eeuw.
Een soldatenliedje na de wapenstilstand van WO I, Denise De Moor.
De Keizer van Duitschland.
Herzele rond 1860: de Popp-kaart en kadastrale legger, Antoine Fonck.
Eigenaars, huizen en beroepen.
Romeinse munten in Sint-Lievens-Esse, Luk Beeckmans.
Geldstukken uit de tweede eeuw gevonden langs de Pardassenhoek.

Jaargang 2, 2004

Nummer 1

Herbergen te Woubrechtegem en te Sint-Antelinks,1779 (deel 3), Geert Goossens.
Derde deel in de reeks over drankgelegenheden eind 18e eeuw.
Borsbeke omstreeks 1830, Antoine Fonck.
Een beschrijving van Borsbeke volgens Philippe Vandermaelen (1795-1869).
Het Hof ter Erpen te Sint-Lievens-Esse, Patrick Goethals.
Oude pachthoeve gelegen aan de Arestraat, in het grensgebied van Herzele en Sint-Lievens-Esse.
Drie gepolijste bijlen uit Herzele, Luk Beeckmans en Geert Welleman.
Sporen van een vroege sedentaire aanwezigheid in Herzele.
Heftige schoolstrijd in Herzele in de 19e eeuw (deel 2), Julien De Vuyst.
Gevolgen van de wet Van Humbeeck (1879) in Sint-Antelinks, Borsbeke en Hillegem.

Nummer 2

Julien Haelterman, een oud-wielerglorie uit Herzele. Julien De Vuyst, André Wijnendaele en Antoine Fonck.
Over de rijke wielerloopbaan van deze Herzeelse beroepsrenner.
De Popp-kaart van 1860 (deel 3), Antoine Fonck.
Over de bossen in Borsbeke.
Oude Hillegemse hoevenamen (deel 4), Patrick Goethals.
Hoevenamen verwijzend naar een persoonsnaam: Wuytens, Castelens, Van Achter en Roekskes.
Heftige schoolstrijd in Herzele in de 19e eeuw (deel 3), Julien De Vuyst.
Een getuigenis van Jozef Mertens, onderwijzer van de gemeenteschool van Herzele.

Nummer 3

De bijenhuisjes van de familie Van Den Bossche in Sint-Lievens-Esse, Luk Beeckmans.
Twee feeërieke gebouwtjes in de weide achter de brouwerij.
De familienamen van de Hellebaardleden, Lien en Geert Goossens.
Oorsprong en betekenis van onze familienamen.
Oude Hillegemse hoevenamen (deel 5), Patrick Goethals.
Het Wolvenhof en enkele van zijn bewoners.

Nummer 4

De pastorieën van Woubrechtegem, Georges L. Souffreau.
Van een eerste vermelding in 1569 tot de opruststelling van pastoor Van Gemert in 2003.
Heftige schoolstrijd in Herzele in de 19e eeuw (deel 4), Julien De Vuyst.
Een getuigenis van Feliciaan Van Der Schueren, onderwijzer van de gemeenteschool van Sint-Lievens-Esse.
Twee neolitische bijltjes in Sint-Antelinks, Luk Beeckmans en Geert Welleman.
Vondsten langs de Kamstraat en op het Rijsveld in de jaren ’70.
Tijdsbeeld
Een postkaart met foto van Seraphinus De Bie vanuit de bietencampagne in Frankrijk.

Jaargang 1, 2003

Nummer 1

Een hellebaard uit Herzele, Luk Beeckmans.
Over de hellebaard die in de slotgracht van de burcht van Herzele werd gevonden.
De eerste deken in Herzele, Julien De Vuyst.
Z.E.H. Emiel De Meester werd op 2 augustus 1912 feestelijk ontvangen in Herzele.
Het archief van het kadaster, een rijke bron voor heemkundig en genealogisch onderzoek, Patrick Goethals.
Historiek en wegwijs in het kadaster.
Borsbeke rond 1860: de Popp-kaart (deel 1), Antoine Fonck.
In dit eerste deel een biografie van de carthograaf Popp en een bespreking van de aanwijzende tabel en de legger.
Pastoor Van Volxem verbannen, Julien De Vuyst.
Over de pastoor van Sint-Lievens-Esse die in 1798 werd verbannen naar Cayenne.
Tijdsbeeld
De Boerenbond op daguitstap in 1951, afdeling Herzele.
Wielerwedstrijd te Woubrechtegem, kermiszondig 1970. 

Nummer 2

Oude Hillegemse hoevenamen (deel 1), Patrick Goethals.
Inleiding van een reeks artikels over de Hillegemse boerderijen.
Inkomsten van kerken en pastorieën eind 18e eeuw (deel 1), Julien De Vuyst.
Na een algemene inleiding worden de inkomsten van Steenhuize ten tijde van pastoor Sophie uitgepluisd.
Vijzen en … afgeleide uitdrukkingen gehoord in onze gemeente, Marcel Van Daele.
Het dialect van Steenhuize kent het werkwoord vijzen nog. Betekenis en oorsprong.
Tijdsbeeld
De authentieke boerenkar van Eli De Vadder te Woubrechtegem.
Borsbeke rond 1860: de Popp-kaart (deel 2), Antoine Fonck.
Tweede deel handelend over de wegen, de bewoning en de toponymie van Borsbeke.
Vroege menselijke aanwezigheid in Sint-Lievens-Esse, Luk Beeckmans.
Kijk op de vondst van een stenen artefact uit het begin van de jongste ijstijd.

Nummer 3

Herbergen in de heerlijkheid Ressegem–Borsbeke, 1779 (deel 1), Geert Goossens.
Over de herbergen in Ressegem en Borsbeke en een herbergruzie op 24 mei 1778 in Borsbeke.
Inkomsten van kerken en pastorieën eind 18e eeuw (deel 2), Julien De Vuyst.
Ressegem ten tijde van pastoor van den Borre.
Constant Duvillers, alias meester Lieven (1803-1885), Gabriël Redant.
Een Vlaamse voorvechter als dorpspastoor in Woubrechtegem.
Oude Hillegemse hoevenamen (deel 2), Patrick Goethals.
Bijdrage over het Hof ten Dale, hoeve gelegen aan de Provincieweg.
Een recente vondst, Luk Beeckmans, Guy De Mulder en Luc Van Durme.
Sporen van Gallo-Romeinse aanwezigheid in Sint-Lievens-Esse.

Nummer 4

Heftige schoolstrijd in Herzele in de 19e eeuw (deel 1), Julien De Vuyst.
Algemene inleiding waarin het ontstaan van de schoolstrijd wordt toegelicht.
Tijdsbeeld
Klasfoto uit Borsbeke en een foto in de presse van steenbakkerij Van den Berghe te Herzele.
Herbergen in de heerlijkheid Herzele, 1779 (deel 2), Geert Goossens.
In dit deel worden de herbergen van Herzele behandeld.
Oude Hillegemse hoevenamen (deel 3), Patrick Goethals.
Over het Hof ten Berge op de wijk den Briel.
Grondgebonden? Dirk Van Melkebeke.
Het grondgebruik en grondbezit van de Van Melkebekes in Ressegem, vooral 19e eeuw.
Een hardstenen bijltje uit Steenhuize-Wijnhuize, Luk Beeckmans en Geert Welleman.
Over een bijltje dat zich in de universiteit van Gent bevindt.

Einde