Activiteiten 2018

Activiteiten 2018

TENTOONSTELLING DE EERSTE WERELDOORLOG

 

Ter herdenking van de Wapenstilstand 100 jaar geleden op 11 november 1918 organiseert de Heemkundige kring De Hellebaard een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog in Groot-Herzele.
Aan de hand van foto’s, documenten, artefacten en audio-visueel materiaal, schetst de tentoonstelling de impact van de wereldbrand op het leven (en de dood) van de bevolking: het oorlogsgeweld, de vluchtelingen, de bezetting, honger en ziekte, deportaties, het einde van de oorlog en de herdenking van de slachtoffers.
De tentoonstelling gaat door in Erfgoedhuis De Pastorij, Pastorijstraat 3 te 9552 Borsbeke-Herzele en is open voor het publiek van 9 november 2018 tot 21 januari 2019 op volgende tijdstippen:

Vrijdag 9/11 van 18 tot 21 uur – 19 u. Voorstelling van boek De Groote Oorlog in Herzele 1914-1918. Wie voorintekende kan het boek afhalen.
Zaterdag 10/11 van 14 tot 18 uur. Afhaling boek door voorintekenaars.

Vrijdag 9/11 van 18 tot 21 uur – 19 u. Voorstelling van boek De Groote Oorlog in Herzele 1914-1918. Wie voorintekende kan het boek afhalen. Zaterdag 10/11 van 14 tot 18 uur. Afhaling boek door voorintekenaars.

Zondag 18/11 van 10 tot 12 uur.
Zaterdag 24/11 van 14 tot 18 uur.
Zondag 2/12 van 10 tot 12 uur.
Zaterdag 8/12 van 14 tot 18 uur.
Zondag 16/12 van 10 tot 12 uur.
Zondag 6/1 van 10 tot 12 uur.
Zaterdag 12/1 van 14 tot 18 uur.
Zondag 20/1 van 10 tot 18 uur.
Maandag 21/1 van 10 tot 18 uur.

 

LEZING DOOR Bruno De Wever: De Eerste Wereldoorlog. Triomf of zwanenzang van de Belgische natiestaat? 

LEZING DOOR PROFESSOR BRUNO DE WEVER.
WANNEER: ZATERDAG 6 OKTOBER OM 19.30 UUR.
WAAR: MEDIABOX VAN DE WATTENFABRIEK, SOLLEVELD 35, HERZELE.
INKOM: LEDEN € 3, NIET-LEDEN € 5,

Bruno de Wever (°1960) is hoogleraar aan de Vakgroep Geschiedenis van de UGent. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent waar hij in 1983 licentiaat en in 1992 doctor in de geschiedenis werd. In 1985 werd hij assistent van Herman Balthazar aan de Vakgroep Nieuwste Geschiedenis. In 1995 werd hij tot universitair docent aangesteld, in 2004 tot hoofddocent en in 2012 tot hoogleraar. Hij doceert over de geschiedenis van de 20ste eeuw, de geschiedenis van België, historische methode en publieksgeschiedenis. Hij is co-directeur van het Instituut voor Publieksgeschiedenis. Tevens leidt hij als vakdidacticus leraars geschiedenis op.

Hij publiceerde boeken en artikels in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften over de Vlaamse beweging, het Vlaams-nationalisme, de Nieuwe Orde, het fascisme en het nationaal-socialisme, de collaboratie en het verzet in België tijdens de Tweede Wereldoorlog en de herinnering eraan, de naoorlogse zuiveringen, de jodenuit¬roeiing en de ontkenning ervan, de methode van de mondelinge geschiedenis en publieksgeschiedenis.

Hij was vice-voorzitter van de kernredactie van de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, een in 1998 verschenen standaardwerk. Hij is hoofdredacteur van Wt: Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging en was hoofdredacteur (2010-2015) van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis.

Hij presenteert zijn wetenschappelijk werk in voor¬drachten, bijdragen aan radio- en televisieprogramma’s en in kranten en algemene tijdschriften.

Hij bekleedt bestuursmandaten in het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, het Nederlands Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudie en National Movements & Intermediary Structures in Europe.

In 2001-2002 was hij Fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences.

Hij is (co)auteur van ruim 360 wetenschappelijke publicaties en schreef ook:

  • Greep naar de macht, Vlaams-nationalisme en Nieuwe orde: het VNV,1994 (Lannoo)
  • In “Nationale Bewegungen in Belgien. Ein historischer Überblick” schreef hij het onderdeel “Die Flämische Bewegung. Geschichte und Geschichtsschreibung“, 2005 (Waxmann)
  • In “The Oxford Handbook of Fascism” schreef hij het deel “Belgium“, 2009 (Oxford University Press)

OPENDEURDAGEN ERFGOEDHUIS DE PASTORIJ

Zaterdag 8 september 13 u. – 19 u.
Zondag 9 september 10 u. – 19 u. (Open Monumentendag)

 

De Hellebaard vzw is verhuisd naar de vroegere pastorij in Borsbeke (Pastorijstraat, 3).

Foto Gabriël Redant

Het Schepenhuis waar we sinds begin 2004 resideerden, werd te klein om in alle noden te voorzien. Het gebouw is aan aanpassingen toe en krijgt wellicht een nieuwe bestemming.

Als zetel van De Hellebaard behoudt de pastorij een  openbare functie, met andere woorden een functie die ten dienste staat van de ganse bevolking. Dit was ten andere de uitdrukkelijke wens van zowel de kerkfabriek als de gemeente.

De pastorij werd heel mooi gerestaureerd en opgeknapt. Het archief,  documentatiecentrum en bibliotheek krijgen er een aangepaste locatie. Bezoekers kunnen er terecht om documenten te raadplegen. Archiefbescheiden en oude gebruiksvoorwerpen worden bewaard zoals het hoort. Een aantrekkelijke museale ruimte biedt de mogelijkheid geregeld een tentoonstelling te presenteren. Ook een ruimte voor audiovisuele  presentaties maakt geïntegreerd deel uit van de  nieuwe inrichting.

PASTORIJ gang met open deur

Dit project heeft meerdere vaders. Voor de realisatie ervan waren de steun en de inzet  van Onroerend Erfgoed Vlaamse Gemeenschap, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente en de  kerkfabriek onontbeerlijk.

De Hellebaard zal de pastorij uitbouwen tot een waardevol heemkundig centrum waar iedereen welkom is. Waar het collectieve geheugen van onze gemeente wordt opgeslagen  Vandaar de naam Erfgoedhuis De Pastorij.

Bij de opening van Erfgoedhuis De Pastorij heten we iedereen welkom, zetten we de deuren wagenwijd open. Voor iedereen: leden van de Hellebaard, Herzelenaren en geïnteresseerden uit de buurgemeenten, sympathisanten en nieuwsgierigen, jong en oud. Alle aspecten van ons documentatiecentrum komen aan bod en vragen staat vrij.

Om het uur een gegidste rondleiding.

Met medewerking van Provincie Oost-Vlaanderen en Gemeente Herzele.

                           

 

 

LEZING DOOR HISTORICUS OLIVIER VAN RODE: Graaf van Egmont (1522-1568): Zijn levensloop en zijn relatie tot Zottegem 

Op zaterdagavond 24 maart 2018 zakten een 80 tal geschiedenisliefhebbers af naar de Wattenfabriek voor onze lezing over graaf Lamoraal van Egmont. De spreker van dienst, historicus Olivier Van Rode, ging terug tot het jaar 800 en Karel De Grote om de geschiedenis van onze regio en van Zottegem te situeren in een groter, zelfs West-Europees, kader. Vervolgens kwam de bewogen levensloop van Egmont aan de beurt: van zijn Hollandse afstamming tot zijn verankering in de zuidelijke Nederlanden en onthoofding op de Grote Markt in Brussel.

Na de pauze, met uiteraard een streekbier Lamoral uit Sint-Lievens-Esse, kwam Zottegem zelf aan de beurt: de crypte, nu paviljoen, met de gebeenten van Lamoraal en zijn vrouw Sabina van Beieren, in de Zottegemse Onze-Lieve-Vrouwekerk; het kasteel van Egmont, eerst burcht nu bibliotheek; de geschiedenis van de twee standbeelden; het forensisch onderzoek en de conserveringsbehandeling van de skeletten. Met boeiend beeldmateriaal over de opgravingen. Om 23 u. 20, winteruur, kreeg Olivier een welverdiend applaus en keerden de aanwezigen voldaan, zij het enigszins  overweldigd door het uitgesponnen verhaal, huiswaarts.

 

De skeletten van Lamoraal van Egmont en Sabina van Beieren worden in de bronzen sarcofagen geplaatst. Rechts Leon De Vos, germanist en initiatiefnemer voor de herinrichting van de grafkelder in 1951 en ook grootvader van de spreker, Olivier Van Rode.

Professor F. Twiesselmann van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België geeft de skeletten in 1953 een verduurzamingsbehandeling.

 

12 mei 2018: LENTEUITSTAP NAAR HET MUSEUM OUDERE TECHNIEKEN EN DE PLANTENTUIN

Dit jaar richten onze schreden zich naar de periferie van Brussel waar we een geleid bezoek brengen aan het Museum voor de Oudere Technieken te Grimbergen en de Plantentuin te Meise.
Het Museum voor de Oudere Technieken, kortweg het MOT, is gelegen in het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Het museum bewaart een uitgebreide collectie handwerktuigen, technische handboeken en handelscatalogi.
Het MOT bestudeert de geschiedenis van de technieken, meer bepaald de natuurlijke aandrijving, nl. alles wat aangedreven wordt door spieren, water en wind.
Tijdens het bezoek zullen we begeleid worden door deskundige gidsen die ons wegwijs maken in de wereld van oudere technieken zoals de houtbewerking, het smeden, de bakkerij, de wagenmakerij… We zullen ook een demonstratie krijgen hoe het eraan toeging, o.m. in de smidse, in tijden die echt niet zo ver achter ons liggen.
’s Middags verkassen we naar de Plantentuin te Meise, waar we in de Oranjerie het middagmaal nemen. Om organisatorische redenen is er maar één schotel nl. vol-au-vent met frietjes.

In de namiddag brengen we een gegidst bezoek aan de Plantentuin.
De Plantentuin van Meise is internationaal bekend. Op amper 3 km van het Brusselse Atomium vind je 18 000 plantensoorten. De helft daarvan staat in het Plantenpaleis, één van de grootste serrecomplexen in Europa. Het historische domein ter grootte van 92 ha nodigt uit tot een boeiende wandeling door een collectie planten van overal ter wereld: van de woestijn tot het regenwoud, van inheemse orchideeën tot een grote collectie rododendrons. In de onderzoeksinstelling staat tropische en Europese plantkunde centraal. Je vindt er ook een bibliotheek en één van ’s werelds grootste herbaria terug. De Plantentuin heeft een belangrijke functie bij het behoud van planten en biodiversiteit. Daarin werkt ze samen met instituten over de hele wereld.
In de tuin bevindt zich het kasteel van Bouchout, met een bewogen geschiedenis.
Het kasteel van Bouchout is een middeleeuwse burcht, gelegen in de Plantentuin. De burcht is een vierkant gebouw met binnenhof en oude gaanderijen bij de ingang van het kasteel. In de muren zijn nog schietgaten terug te vinden.

Koning Leopold II kocht het domein aan voor zijn zus Charlotte, weduwe van aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, de gefusilleerde keizer van Mexico. Keizerin Charlotte was tevens de schoonzus van keizer Frans Jozef van Oostenrijk, bondgenoot van de bezetter, zodat tijdens de Eerste Wereldoorlog het Bouchoutse domein door de Duitse soldaten werd gerespecteerd. Charlotte stierf in 1927 op het domein van Bouchout. De dag sluiten we af rond 16.30 u. met koffie en gebak.

OVERZICHT PROGRAMMA

Datum: zaterdag 12 mei
Dagindeling:

8.15 u.: Vertrek aan de kerk te Herzele.
9.30 u.-11.45 u.: Bezoek aan het MOT.
12 u.: Vertrek naar Meise.
12.45 u.: Lunch in de Oranjerie (vol-au-vent met frietjes, 1 glas huiswijn, bier van de tap of frisdrank inbegrepen).
14.30 u.: Start algemene rondleiding in de Plantentuin doorheen het hele domein en het Plantenpaleis (2 u.). We voorzien drie Plantentuingidsen. De rondleiding eindigt opnieuw in de Oranjerie.
16.30 u.: Koffie met gebak.

Opgelet: Het aantal deelnemers is beperkt tot 60!!!
Deelnemen kan door storting van € 60 op het rekeningnummer IBAN BE66 0013 8239 9843 of door betaling van dit bedrag aan een bestuurslid.
In dit bedrag is alles inbegrepen, behalve de extra-drank. Deze wordt apart afgerekend.
BETALEN DIENT TE GEBEUREN VOOR 1 MEI.

De Plantentuin in Meisse.

Het Museum voor de Oudere Technieken.