Activiteiten 2017

Activiteiten 2017

DIALECTEN IN VLAANDEREN: EEN SUCCES!

vrijdag 21 april

LEZING DOOR PROFESSOR JACQUES VAN KEYMEULEN

Klik op de foto’s om de volgende foto te zien

Aanvankelijk had de Hellebaard enige twijfel of er wel voldoende belangstelling zou zijn voor dit onderwerp, maar deze vrees was volkomen ongegrond: liefst 85 aanwezigen vonden de weg naar de Wattenfabriek.

Zij beleefden er een zeer boeiende avond met gastspreker professor Jacques Van Keymeulen, een autoriteit van de UGent op vlak van dialecten.

Hij onderhield op een rustige, ongedwongen, af en toe humoristische wijze het publiek op een interactieve manier over de wetenschap van de dialectologie en de geschiedenis van de dialecten in Vlaanderen.

Hij ging daarbij ook specifiek in op de dialecten die in onze (deel)gemeente(n) en de omgeving (Aalst, Geraardsbergen, Gent) worden gesproken. Het  enthousiaste publiek kreeg daarbij de kans om mee zijn inbreng te doen als het ging over dialectwoorden zoals champignon (wolvenbrood…), prikkeldraad (pinnekensdraad, piekendraad…), schommel (biezebijze, bijze…) enz.

Op vraag van vele aanwezigen, hierbij de lijst van de websites, waar veel interessante informatie over dialecten in Vlaanderen, kan teruggevonden worden:

www.dialectloket.be
www.dialectzinnen.ugent
www.wvd.ugent.be
www.woordenbank.be
www.dialecterfgoed.be

Dirk Van Melkebeke

 

Geleide wandeling met gids in Borsbeke n.a.v. 11 Juli 

Elfjuliwandeling op 8 juli

De zon was van de partij en een honderdtal wandelaars tekenden present. Een tocht door wat in Borsbeke nog overblijft aan natuur: Ketegemstraat, Ravenskouterlos, Heerbaan, Kampenheuvel …

Gaby Redant was de gids.

Naast het luik natuur was er gewoonte getrouw een stevig luik geschiedenis. De familie Laire-Pacquay verwelkomde ons enthousiast op Steppeshof. Het hof, een omwalde hoeve waarvan de geschreven geschiedenis zeker al teruggaat tot de 16e eeuw, werd door toedoen van de familie Laire-Pacquay, de huidige eigenaars, prachtig gerestaureerd. Luk Beeckmans gaf een overzicht van de geschiedenis van de site. De leden van De Hellebaard kregen een mooie brochure (16 p.) waarin Luk Beeckmans en Georges Souffrau kort maar boeiend de geschiedenis van het hof tot leven brengen.

Ze zaten samen op school en vonden elkaar terug na meer dan 60 jaar: Stijn Huylebrouck en Hubert Goossens.

Marc De Schepper uit Hillegem schonk als trouw lid van De Hellebaard een schilderij van het hof, door hemzelf op doek gebracht, aan de eigenaars.

Na de wandeling werd er nog nagekaart in de kantine van voetbalclub De Toekomst Borsbeke. De hardnekkigste wandelaars, dat waren er ruim vijftig, vierden 11 juli dan verder in de Wattenfabriek. 

Wandeling en viering waren een gezamenlijk initiatief van Cultuurraad Herzele en De Hellebaard.

Foto’s door Eddy De Moor, waarvoor dank. © Eddy De Moor

Voor meer foto’s: klik hier

UITSTAP NAAR MEETJESLAND-KREKENGEBIED: LAND VAN STRIJD DOOR DE EEUWEN HEEN 

De weergoden waren niet met De Hellebaard op zaterdag 16 september: bewolkt met af en toe een regenvlaag, niet bepaald ideaal voor een uitstap naar het Meetjesland en het grensoverschrijdend krekengebied.

Dit heeft echter niet belet dat de ruim 60 deelnemers een boeiende en aangename dag beleefd hebben.

Voor velen was de conflictueuze geschiedenis  en de geografie van deze regio minder of niet gekend en had het bezoek aangename verrassingen in petto.

De uitstap werd voorzien van deskundige commentaar door 2 enthousiaste gidsen, Ralph Maréchal en Sam De Decker die de excursie, in overleg met De Hellebaard, grondig hadden voorbereid. 

In de voormiddag bezochten we bunkers van de Duitse Hollandstellung uit de EersteWereldoorlog en de gerestaureerde motte te Ertvelde waar we inspiratie konden opdoen voor de toekomst van de motte van Ressegem.

We deden Watervliet aan met zijn indrukwekkende Onze Lieve Vrouw Hemelvaart-kerk, vervolgens het Krekengebied. Het landschap vertoont er de sporen van de vernietigende overstromingen die in de veertiende en vijftiende eeuw de regio verwoestten. Alsmede sporen van het ingrijpen van de mens om het natuurgeweld te beheersen: de bedijking en de inpoldering die erop volgden. Ook conflicten die dit grensgebied meermaals teisterden, speelden daarin een rol. Met name de kreken die ontstonden als gevolg van de onderwaterzetting tijdens de 80-jarige oorlog.

Op de middag staken we de grens met Nederland over en genoten we van een lekkere maaltijd in het restaurant  “in den wijngaard”. We brachten een bezoek aan Aardenburg (NL), met zijn Romeinse archeologische restanten en verdedigingswerken uit de 17-de eeuw. Na een fikse regenbui ging het terug richting België waar we in Adegem getuigenissen bezochten van de slag om de Westerschelde in 1944, de Baileybrug en  het militair kerkhof in Adegem waar 1100 voornamelijk Canadese en Poolse gesneuvelden  rusten.

Deze gevarieerde en interessante dag werd afgesloten met koffie en taart in het Pools-Canadese museum.

Zoals zo dikwijls, hadden ook deze keer de afwezigen ongelijk.

De Hellebaard wenst uitdrukkelijk de gidsen Ralph Maréchal en Sam Dedecker te danken voor de uitmuntende voorbereiding en begeleiding van deze uitstap.

Foto’s door Eddy De Moor, waarvoor dank. © Eddy De Moor

Voor meer foto’s: https://objectiefkesplace.blogspot.be/

 

LEZING DOOR GENETICUS Dr. MAARTEN LARMUSEAU: De genetische revolutie in de familiekunde
 

Op zaterdag 28 oktober mochten we dr. Maarten Larmuseau verwelkomen in de Mediabox. We dienden nog stoelen bij te schuiven om iedereen een plaats te geven.

Spreker bracht een boeiende lezing over de relatie tussen Genetica en Genealogie-Familiekunde. DNA-analyse vormt een belangrijke insteek voor wie zijn familiegeschiedenis wil ontrafelen. Ook voor historici die een zicht willen krijgen op eertijdse migraties in onze gewesten zoals de migratie vanuit Noord-Frankrijk naar Vlaanderen in de 16e eeuw. Deze migraties zijn nog af te lezen. Niet alleen via nieuwe familienamen die opduiken in de kerkregisters maar ook in ons DNA.

Met DNA-analyse kon het team van dr. Larmuseau eveneens de stelling weerleggen dat er veel koekoekskinderen in onze stamlijnen schuil gaan.

Een DNA-onderzoek door het team van professor Jean-Jacques Cassiman en geneticus Larmuseau wees uit dat een gemummificeerd hoofd dat werd toegeschreven aan Hendrik IV (1553-1610), koning van Frankrijk, niet het hoofd van Hendrik IV kon zijn.

En dichter bij ons: de bloedsporen die men terugvond op bladeren (door sommigen als een soort relikwie bewaard) aan de voet van de rots bij het lichaam van koning Albert in Marche-les-Dames waren wel degelijk bloedsporen van de koning. Het lijkt dus vrij zeker dat hij er bij een ongeluk omkwam.

Dit en nog veel meer wekte de interesse van de toehoorders. Temeer omdat de spreker dit op een aantrekkelijke wijze presenteerde. In eenvoudige mensentaal, soms met een vleugje humor, maar altijd met wetenschappelijke precisie.

Foto Eddy De Moor, waarvoor dank. © Eddy De Moor.

Wattenfabriek foto Maarten Larmuseau
Foto Eddy De Moor, waarvoor dank. © Eddy De Moor.  Voor meer foto’s: https://objectiefkesplace.blogspot.be/

Cultuurweken

Eens te meer verleende De Hellebaard zijn medewerking aan de Cultuurweken voor de basisscholen in Herzele …

Foto Eddy De Moor, waarvoor dank. © Eddy De Moor. 
Voor meer foto’s: https://objectiefkesplace.blogspot.be/