Archief

Documentatiemateriaal

Welk materiaal is er nu belangrijk en dienen we te koesteren?
Alles wat te maken heeft met de eigen leefomgeving kan waardevol en interessant zijn voor de heemkunde. In het archief en de bibliotheek van De Hellebaard vind je reeds een vrij grote verzameling van boeken (oud & nieuw), publicaties, tijdschriften, bidprentjes, overlijdensberichten, communie- & devotieprentjes, kaarten, krantenartikels, foto’s, allerhande documenten en voorwerpen.

Guldenboek der Vuurkaart (1914-1918) en gasmasker met opbergkokers

Guldenboek der Vuurkaart (1914-1918) en gasmasker met opbergkokers

Onze structuur

Een team van bestuursleden heeft deze verzameling een structuur gegeven. Er wordt een databank opgebouwd die berust op een aantal pijlers: het eigen tijdschrift, de boeken, de documenten, de bidprentjes en de voorwerpen. Hier een paar voorbeelden van de voorziene onderwerpen: onderwijs, verkeer, toerisme, religie, dorpscultuur, verenigingsleven, merkwaardige gebouwen, kerken, kastelen, sport, economie, landbouw, bestuur… Elk item of document krijgt een uniek nummer en een vaste plaats in het klassement. Via deze structuur kunnen we elk document of artikel snel opsporen. Een voorbeeld: je zoekt informatie over de burcht te Herzele. De computer zoekt in de volledige databank d.w.z. zoekt in de artikels, de documenten, de boeken en de voorwerpen en geeft jou een overzicht van de aanwezige documentatie over de burcht.

André, Magda en Chris zorgen ervoor dat alle documenten, boeken en voorwerpen op de juiste plaats terechtkomen.

Van de tijdschriften (in hoofdzaak van andere heemkundige kringen) is een inventaris opgemaakt zodat er snel en efficiënt kan gezocht worden naar het gewenste tijdschrift. Ook oude, niet meer uitgegeven, tijdschriften zijn op deze manier geïnventariseerd.

Kom eens langs

Elk boek, document of voorwerp is voor De Hellebaard van uitzonderlijk grote waarde. Daarom is het niet mogelijk om zaken uit te lenen. Bij een bezoek aan ons lokaal kan je wel het gevraagde item raadplegen. De aanwezige verantwoordelijke kan voor jou, indien mogelijk en gewenst, de nodige foto’s, fotokopieën of scans maken.

Wij vinden het fijn dat we ons materiaal kunnen ter beschikking stellen aan onze studenten, de stamboommakers, de verzamelaars en aan iedereen die zich bezig houdt met heemkunde en/of geschiedenis. Daarom vragen we dat je, bij gebruik van ons materiaal, De Hellebaard als bron vermeldt. Om de samenwerking optimaal te laten verlopen en eventueel later contact te kunnen opnemen, wordt er een register bijgehouden van de bezoekers en de geconsulteerde stukken.

Bezit jij ook een of ander heemkundig document? een waardevol boek? een unieke foto? Heb jij een leuk hebbedingetje? Aarzel niet om ons te contacteren. Wij kunnen alle documenten onmiddellijk scannen en kopiëren. Of wij kunnen het voor jou bewaren en een duurzaam plaatsje geven in het archief. Je kan ook zelf je scans van foto’s, diverse documenten of illustraties, die van heemkundig belang zijn, doormailen naar archief@dehellebaard.be.

Breng je ons binnenkort een bezoekje?

Huwelijkstelegram, nieuwjaarsbrief en geboortekaartje

Huwelijkstelegram, nieuwjaarsbrief en geboortekaartje