Activiteiten 2020

 

Activiteiten 2020

 

WAAR KOMEN ONZE FAMILIENAMEN VANDAAN?

 

LEZING DOOR PROF. DR. MAGDA DEVOS.
WANNEER: VRIJDAG 6 MAART OM 20 UUR.
WAAR: MEDIABOX VAN DE WATTENFABRIEK, SOLLEVELD 35, HERZELE.
INKOM: LEDEN € 3, NIET-LEDEN € 5,

 

Ooit was er een tijd dat mensen met één enkele naam door het leven gingen. Dat was een Germaanse naam zoals Brecht, Boudewijn, Clotilde of Ermelinde en na de kerstening een Bijbelse naam zoals Jan, Pieter, Anna of Elisabeth. Op de duur waren er echter binnen de middeleeuwse gemeenschappen te veel mensen met dezelfde voornaam en drong een nadere onderscheiding zich op. Dat gebeurde door de naamdragers een bijnaam toe te kennen. Zulke bijnamen verwezen naar de vader of de moeder, bv. Jan, de zoon van Matthijs, werd Jan Matthijs genoemd en Brecht, de zoon van Bele (verkorte vorm van Isabele) heette in de volksmond Brecht Bele(n). Zo’n bijnaam kon ook verwijzen naar iemands beroep, bv. De Backer, Timmerman, naar een lichamelijk, karakter- of gedragskenmerk, bv. De Grote, Bruynooghe, Snauwaert, De Vos, naar de plaats van herkomst, bv. Van Parijs, Maldegem, Brusselaars of naar de woonplaats van de naamdrager, bv. Van de Velde, Mortelmans, Opdenakker. Al in de middeleeuwen werden die bijnamen overgeërfd door de volgende generaties. Vanaf het moment dat een bijnaam erfelijk wordt, spreken we van een familienaam. Al onze familienamen gaan dus terug op betekenisvolle bijnamen, die ons iets vertellen over de eerste naamdrager.

In de lezing wordt ingegaan op de grote verscheidenheid in ons familienamenlexicon en op de moeilijkheden die we ondervinden om de oorspronkelijke betekenis van familienamen bloot te leggen. Wat betekenen bv. namen als Naets, Maes, Carlier, De Sutter en Beyens? Ook wordt erop gewezen dat de klankvorm en de opbouw van familienamen iets onthult over de herkomst van de eerste naamdrager. Wie bv. Claeys heet, moet zijn eerste naamdrager in West-Vlaanderen zoeken, want alleen daar is de vorm Klaai inheems voor de heiligennaam Nicolaas. De families De Backer hebben hun bakermat in het Graafschap Vlaanderen, wie Beckers heet stamt van Brabantse of Limburgse voorouders. Namen als Keunen, Colen en Thijsen zijn van Limburgse origine, …

Prof. dr. Magda Devos is ere-professor van de Universiteit Gent. Tot aan haar pensionering was ze hoofddocent in de Nederlandse taalkunde.

Kom je naar de lezing en ben je benieuwd naar de betekenis van je familienaam? Stuur ons je familienaam door vóór 19 januari. Wij geven het door aan Prof. Devos.
(antoine.fonck@hotmail.com – 0478 38 69 97)

 

TENTOONSTELLING: HET ONDERWIJS IN DE HERZEELSE DEELGEMEENTEN

 

WANNEER: TOT ZONDAG 1 MAART
WAAR: ERFGOEDHUIS DE PASTORIJ, PASTORIJSTRAAT 3
INKOM: GRATIS

 

Sint-Antelinks, 1962, bij zuster Philippine.

Sint-Antelinks, 1962, bij zuster Philippine.

 

Oude foto’s, zowel van gebouwen als klassen, didactisch materiaal uit vervlogen tijden (wandprenten, schoolboeken …), schriften, pennen en al wat men nodig had, aanwezigheidslijsten, schoolrapporten … De tentoonstelling voert ons terug naar de school van midden 20e eeuw en vroeger. Hoe de schoolgaande jeugd van toen, van kleuters tot tieners, zijn weg zocht in de nieuwe wereld die zich in al zijn aantrekkelijkheid aanbood na de Wereldtentoonstelling 1958. Een schooltocht die gezien het strenge toezicht van meesters en juffen, van priester-leraars en van de zusters van ’t Crombeen en andere zusterordes, niet altijd zonder kleerscheuren verliep. Maar toch de basis legde voor een brede ontwikkeling. Ook de korsetschool in Herzele – nog een generatie verder terug – en de beroepsschool in Borsbeke komen aan bod.
Je beleeft opnieuw je vroegere schooljaren. En voor de jeugd van vandaag een les aanschouwelijk geschiedenisonderwijs: het onderwijs in opa’s en oma’s tijd en nog veel vroeger.

 

Voor scholen een ideale gelegenheid voor een geleid bezoek
(contact: Antoine Fonck 0478 38 69 97).

 

Openingsuren:
1e en 3e zondag van de maand van 10 tot 12 u.
2e en 4e woensdag van de maand van 18u30 tot 20u30.
Zondag 19 januari, kermiszondag Borsbeke, van 10 tot 12 u. en van 14 tot 17 u.

En op aanvraag.

Inkom gratis.


En op aanvraag.
Inkom gratis.

 

Het klooster van Borsbeke in 1946