Tijdschriften

Tijdschriften

Naast de eigen tijdschriften bezit De Hellebaard een grote verzameling van oude en recente tijdschriften.

Onze tijdschriften zijn alfabetisch geordend en daarna per tijdschriftnummer geregistreerd. In een oogopslag zien we snel of we het tijdschrift, waarop je op zoek bent, in ons bezit hebben. Je mag deze publicatie gerust komen raadplegen. Heb je zelf nog een interessant (oud) tijdschrift teveel? Bezorg het ons, dan kunnen we onze collectie aanvullen.

Tijdschriften van heemkundige en geschiedkundige kringen en instellingen

Elke heemkundige kring zorgt ervoor dat zijn leden en geïnteresseerden waardevolle informatie krijgen over het reilen en zeilen van de eigen leefomgeving. Heemkunde kan zich zowel op het heden als het verleden richten. Om de kennis en de resultaten van het vele opzoekwerk te delen organiseren de heemkundige kringen lezingen; tentoonstellingen, uitstappen enz. De meeste heemkundige kringen geven een tijdschrift, een jaarboek en/of themanummers uit.

Samen met nog een 50-tal heemkundige kringen is De Hellebaard aangesloten bij de vzw Heemkunde Oost-Vlaanderen. Op de website van Heemkunde Oost-Vlaanderen vind je een overzicht van de aangesloten kringen.

Van volgende kringen of instellingen bezitten we een mooie verzameling tijdschriften:

Heem- en Oudkundige Kring Berlare vzw, Berlare
Heemkundige Kring Erpe-Mere, Mere
Heemkundige Kring Haaltert
Heemkunde Houtem, St-L-Houtem
Geschiedkundige Vereniging Het Land van Aalst, Aalst
Heemkundige Kring Overmere
Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen (KBOV), Gent

 

Tijdschriften i.v.m. familiekunde en familiegeschiedenis

Velen onder ons zijn bezig met het opzoeken en samenstellen van de familiestamboom. Het speurwerk begint meestal met het zoeken naar een antwoord op een aantal vragen over de grootouders. Wie waren mijn grootouders? Wat deden ze? Waar en wanneer zijn ze geboren? getrouwd? overleden? Hoeveel broers en/of zussen hadden ze? Zijn er familieleden vroeg overleden? Eenmaal we dat weten, is onze nieuwsgierigheid geprikkeld en rijzen dezelfde vragen op over onze overgrootouders, betovergrootouders enz. En voor we het wel degelijk beseffen zijn we volop bezig met het uitspitten van het reilen en zeilen van onze familie. Het is een passie en een drang om steeds meer te weten te komen en bepaalde puzzelstukjes in elkaar te kunnen passen.

Omdat we in het archief van De Hellebaard heel wat van deze vragen krijgen, hebben we een afzonderlijke afdeling Genealogie voorzien. In deze archiefafdeling zitten o.a. een aantal tijdschriften over deze materie.

Graag dit overzicht:

Dender-Stam, uitg. Familiekunde Vlaanderen regio Aalst vzw
Vlaamse Stam Tijdschrift voor Familiegeschiedenis, uitg. Familiekunde Vlaanderen vzw Antwerpen
Oude Brabantse Geslachten, uitg. Geschied- en Oudkundig Genootschap van Vlaams-Brabant
Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen, uitg. Samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen van Familiekunde vzw Handzame
Cercle Historique de Fléron, uitg. Le Cercle Archéo-Historique de Fléron

Tijdschriften familiekunde

Diverse tijdschriften & kranten

Tijdschriften, publicaties of kranten van culturele verenigingen, gemeentebesturen, het Bisdom Gent enz. uitgegeven in onze regio krijgen eveneens een plaatsje in ons klassement. Ook deze documenten zijn door iedereen te raadplegen.

Zie hier onze verzameling:

Bisschoppelijke & Pauselijke Brieven
De Boerin – Bij de Haard
Berichten aan de Boerinnen en Landbouwers
Brabantse Folklore
Faro Tijdschrift over cultureel Erfgoed
Gamma Cultuurkrant
Tijdschrift van het Gemeentekrediet
Onze Gids Bestuursblad voor de Boerinnengilden en hun Jeugdafdeelingen
De Godsdienstige Week van het Bisdom Gent
De Godsdienstige Week van Vlaanderen
HZ (voorafgegaan door Infokrant en De Herzelenaar) Gemeentemagazine
Kerk en Leven Parochienieuws Groot-Herzele
Maandschrift voor Land- en Tuinbouw
Liniaal
Vlaamse Molens Tijdschrift voor alle Molenliefhebbers
Molenecho’s Vlaams Molentijdschrift
De Oorlogskranten 1914-1918
Ninoofse Oorlogsgazet (WOI
De Oorlogskranten 1940-1945
Pano
De Toren
Toerisme Oost-Vlaanderen
Uilenbulletin
Sportwereld en Het Algemeen Nieuwsdagblad (ingebonden 1938)
Het Huisgezin Geïllustreerd weekblad (ingebonden 1910, 1919, 1920, 1921) 

Diverse tijdschriften/kranten.