Boekenwinkel

Boekenwinkel

Aankoop:
• Tijdens de openingsuren van het archief (Erfgoedhuis De Pastorij, Pastorijstraat 3, Borsbeke).
• Na overschrijving van het bedrag + verzendkosten op rekeningnr. BE66 0013 8239 9843           
 (Bic GEBABEBB).
 Mededeling en leveringsadres duidelijk vermelden aub.
         Voor gecombineerde of buitenlandse zendingen, neem eerst contact op met het archief (archief@dehellebaard.be).
         De verzendkosten vermeld bij de boeken gelden enkel voor verzendingen binnen België.       
• Bij de bestuursleden.

 

VALENTIJN ANDRE, 2023: DOODSPRENTJES Ontstaan Symboliek Evolutie Iconografie, Heemkundige Kring De Hellebaard, Herzele, 64 p.

Het boek, 64 pagina’s full color, geeft een verrassende kijk op de geschiedenis en het gebruik van doodsprentjes in onze regio. De uitgave is rijk geïllustreerd met ruim 250 gedachtenisprentjes van overledenen uit Groot-Herzele en omgeving en is hierdoor ook een kijkboek en biedt tevens een schat aan informatie aan mensen met interesse voor plaatselijke familiekunde.

Verkoopprijs: 15 euro (+ 5 euro verzendkosten).
Mededeling: Boek Doodsprentjes.

 

 

 

DE VUYST JULIEN, 2020: Anekdotische liederen van de Marktzanger, Heemkundige Kring De Hellebaard, Herzele, 157 p.

Julien bouwde een grote verzameling liedjesteksten op. Hij maakte een selectie en bracht ze thematisch samen. In dit boek komen de anekdotische liederen aan bod. Volgende thema’s vind je erin terug: transport, erge treurgevallen, strijden tegen de vijand, kwakzalverij & toverij, misvormingen en gebreken. Naast de liedjesteksten bevat het boek ook bijhorende duiding.

Verkoopprijs: 12 euro (+ 9 euro verzendkosten).
Mededeling: Anekdotische liederen.

 

 

DE VUYST JULIEN, 2019: De mode in het Marktzangerslied, Heemkundige Kring De Hellebaard, Herzele, 59 p.

De mode is een van de talrijke facetten die door onze volkszangers behandeld werd. Het is een bijna uitsluitend vrouwelijke aangelegenheid voor wat de klederdracht betreft. Het eerste lied begint als volgt: Jongens! Jongens! Zijn dat dingen, wie had dat nu verwacht, dat ik weer zou moeten zingen op de zotte kleederdracht …

Verkoopprijs: 7 euro (+ 5 euro verzendkosten).
Mededeling: Mode Marktzangerslied.

 

 

 

SOUFFREAU GEORGES, GOUBLOMME ALAIN, DE PELSENEER JOHNY & REDANT GABY, 2009: De Molens van Herzele. Een historisch overzicht, Heemkundige Kring De Hellebaard, 104 p.

Dit boek biedt een rijk gedocumenteerde informatie over alle bestaande en verdwenen molens uit Herzele en zijn deelgemeenten. Hierbij horen de windmolens, de watermolens en ook de mechanische molens. Naast een uitgebreide historische schets, verlucht met iconografisch materiaal, wordt de ligging van elke molen aangeduid op kaart. Deze luxe-uitgave met hardcover werd uitgegeven met steun van de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Herzele en De Streekspiegel vzw

Verkoopprijs: vanaf nu 15 euro i.p.v. 25 euro (+ 9 euro verzendkosten).
Mededeling: Molenboek.

 

DE VUYST JULIEN, 2018: Moordliederen uit de repertoria van marktzangers, Heemkundige Kring De Hellebaard, Herzele, 100 blz.

Julien De Vuyst, bestuurslid bij vzw De Hellebaard, verzamelde 87 ‘Vliegende bladen’ met moordliedjes uit de periode 1754 – 1939. Hij bundelde deze liedjes, door marktzangers gezongen op kermissen en openbare plaatsen, tot een boek. Aan de hand van de moordverslagen in dag- en weekbladen beschrijft de auteur beknopt de drijfveer, locatie en omstandigheden waarin deze misdaden werden gepleegd. Ook de bestraffing, in veel gevallen de terechtstelling van de dader(s), komt aan bod.
Kortom, een uniek boek dat een inzicht geeft over de moraliteit, klassenstrijd, sociale toestanden en het justitieel apparaat toentertijd. Het boek beschrijft op een schitterde manier de wijze waarop de liedjes, gezongen met een hoog entertainergehalte, aan de omstaanders werden gebracht. Dit was, in en een periode dat velen lezen noch schrijven konden, een belangrijke bron van nieuwsgaring.

Verkoopprijs: 12 euro (+ 5 euro verzendkosten).
Mededeling: Moordliederen 2018.

 

BEECKMANS LUK & SOUFFEAU GEORGES, 2017: Historische hoeven in Herzele. Het Goed te Thale of het Schaliënhuis, een site met walgracht in Borsbeke, Heemkundige Kring De Hellebaard Herzele, 16 p.

Het Goed ter Thale in Borsbeke – het later genaamde Schaliënhuis en nog later het Steppes hof – bekleedt een bijzondere plaats in de lokale laatmiddeleeuwse bouwgeschiedenis. Het is immers de enige overgebleven site met walgracht uit de deelgemeenten van Herzele.

Het hof duikt archivalisch voor het eerst op in 1518 en wordt door de tijd bewoond door vooraanstaande families, zoals de familie van Melckebeke, Kielmaes en de Vuijst.

De benaming “Schaliënhuis” is te danken aan een nieuwbouw uit 1611, waarbij de bedaking uit leien bestond. 

Tijdens de late 20e eeuw werden de bijgebouwen afgebroken. Vandaag staat alleen het woonhuis nog overeind. Het werd prachtig gerestaureerd door de familie Laire-Pacquay.

Verkoopprijs: 5 euro (+ 5 euro verzendkosten).
 Mededeling: Omwalde hoeve.

DE VUYST JULIEN, 2017: Marktliederen. Tweede Wereldoorlog. Angst, onmacht en spot verwoord door volkszangers, Heemkundige Kring De Hellebaard, Herzele, 46 p.

Deze uitgave bevat een verzameling van meer dan zestig liedjesteksten uit de Tweede Wereldoorlog, gezongen door marktzangers. De inhoud van de liedjes varieert naargelang de oorlog. Ze handelen over de mobilisatie, voedselproblemen, opeisingen, gevangenschap, woekeraars, smokkelaars en ook over lichtzinnige meisjes die met de soldaten aanpappen. Na de bevrijding bezingen ze de herwonnen vrede en drijven ze de spot met de vijand en zijn meelopers.

Verkoopprijs: 7 euro (+ 5 euro verzendkosten).
Mededeling: Marktliederen Tweede Wereldoorlog

 

 

GOOSSENS GEERT, 2016: De Verering van Sint-Antonius-Abt in Borsbeke, Heemkundige Kring De Hellebaard & De Kerkfabriek Borsbeke, Herzele, 12 p.

Borsbeke is eeuwenlang een druk bezochte bedevaartplaats geweest. Naar aanleiding van de opfrissing van de kerk werd een tentoonstelling georganiseerd over Sint-Antonius en de kerk.

Verkoopprijs: 2 euro(+ 3 euro verzendkosten).
Mededeling: Sint-Antonius-Abt/Borsbeke.

 

 

 

 

BEECKMANS LUK, 2016: Kastelen in Herzele. Het kasteel de Waepenaert te Woubrechtegem, Heemkundige Kring De Hellebaard, bijlage bij jrg. 14, nr. 3, Herzele, 24 p.

Het kasteel van Woubrechtegem – eertijds een buitenverblijf, een landhuis of een speelhuis genoemd – werd in het laatste kwart van de 18e eeuw gebouwd door Anthon de Waepenaert, burgemeester van Aalst. Later kwam het kasteel o.a. in handen van Gasparo Pagani (een vermaard wiskundige) en de familie de Kerchove d’Exaerde. Het kasteel werd verscheidene keren verbouwd en aangepast. Toch bleef het oorspronkelijk plan grotendeels behouden. Rond het kasteel wordt een prachtig park aangelegd. In het midden van de 19e eeuw wordt naast het kasteel een boerderij gebouwd met een woongedeelte, stallingen en een schuur. Na de aankoop door de familie Van der Biest krijgt het kasteel een andere bestemming en wordt gebruikt als hoeve. Het park wordt ontmanteld. In 1977 wordt de oude hoeve afgebroken en worden de gronden als bouwgrond verkocht. Het kasteel wordt opgefrist en krijgt zijn huidig uitzicht.

Verkoopprijs: 5 euro (+ 5 euro verzendkosten).
Mededeling: kasteel Woubrechtegem.

 

DE VUYST JULIEN, 2016: Staten van goed Aaigem, deel 5, 1742-1757, Heemkundige Kring De Hellebaard, Herzele, 107 p.

De staten van goed bevatten een volledige beschrijving en inventarisatie van het nagelaten bezit van de overledene, zodat de erfenis rechtmatig kon verdeeld worden. De staten van goed beschermen op de eerste plaats de wezen en de gehandicapten. De schulden & baten worden geïnventariseerd en wat overblijft wordt onder de verschillende kinderen verdeeld.

Verkoopprijs: 15 euro (+ 9 euro verzendkosten).
Mededeling: Aaigem, deel 5.

 

 

 

DE VUYST JULIEN, 2016: Staten van goed Aaigem, deel 4, 1750-1777, Heemkundige Kring De Hellebaard, Herzele, 159 p.

De staten van goed bevatten een volledige beschrijving en inventarisatie van het nagelaten bezit van de overledene, zodat de erfenis rechtmatig kon verdeeld worden. De staten van goed beschermen op de eerste plaats de wezen en de gehandicapten. De schulden & baten worden geïnventariseerd en wat overblijft wordt onder de verschillende kinderen verdeeld.

Verkoopprijs: 15 euro (+ 9 euro verzendkosten).
Mededeling: Aaigem, deel 4.

 

 

 

BEECKMANS LUK, 2015: Kastelen in Herzele. Het kasteel Van de Woestijne/du Parc Locmaria, Heemkundige Kring De Hellebaard, bijlage bij jrg. 13, nr. 3, Herzele, 18 p.

Baron Théophile Marie Ghislain Van de Woestijne liet omstreeks 1847 het kasteel optrekken. Via zijn dochter ging het over naar de familie du Parc Locmaria, die het kasteel met aanhorigheden en het park verder uitbouwde.
Op basis van kadastrale en iconografische gegevens gaat de auteur dieper in op de architectuur van het kasteel. In de brochure zijn talrijke foto’s opgenomen, waaronder ook fotomateriaal uit het familiebezit.

Verkoopprijs: 5 euro (+ 5 euro verzendkosten).
Mededeling: kasteel Van de Woestijne/du Parc.

 

 

 

  

DE VUYST JULIEN, 2015: Staten van goed Aaigem, deel 3, 1761-1780, Heemkundige Kring De Hellebaard, Herzele, 182 p.

De staten van goed bevatten een volledige beschrijving en inventarisatie van het nagelaten bezit van de overledene, zodat de erfenis rechtmatig kon verdeeld worden. De staten van goed beschermen op de eerste plaats de wezen en de gehandicapten. De schulden & baten worden geïnventariseerd en wat overblijft wordt onder de verschillende kinderen verdeeld.

Verkoopprijs: 15 euro (+ 9 euro verzendkosten).
Mededeling: Aaigem, deel 3.

 

 

BEECKMANS LUK & VAN DE PERRE DIRK, 2014: Kastelen in Herzele. De motteburcht “De Berg” op de grens van Sint-Antelinks en Aspelare, Heemkundige Kring De Hellebaard, Herzele, 22 p.

De motteburcht “De Berg” was tot voor kort een onbekende site. De strategische ligging van deze middeleeuwse versterking, ingeplant op de grens van Sint-Antelinks, Aspelare, Steenhuize en Voorde is zeer verrassend. Op basis van cartografisch, archeologisch en archivalisch onderzoek wordt de motteburcht “De Berg” onderzocht en besproken.

Verkoopprijs: 5 euro (+ 5 euro verzendkosten).
Mededeling: Motteburcht De Berg.

 

 

 

DE VUYST JULIEN, 2014: Staten van goed Aaigem, deel 2, 1770-1774-1779-1790, Heemkundige Kring De Hellebaard, Herzele, 183 p.

De staten van goed bevatten een volledige beschrijving en inventarisatie van het nagelaten bezit van de overledene, zodat de erfenis rechtmatig kon verdeeld worden. De staten van goed beschermen op de eerste plaats de wezen en de gehandicapten. De schulden & baten worden geïnventariseerd en wat overblijft wordt onder de verschillende kinderen verdeeld.

Verkoopprijs: 15 euro (+ 9 euro verzendkosten).
Mededeling: Aaigem, deel 2.

 

 

 

DE VUYST JULIEN, 2013: Staten van goed Aaigem, deel 1, 1789-1794, Heemkundige Kring De Hellebaard, Herzele, 195 p.

De staten van goed bevatten een volledige beschrijving en inventarisatie van het nagelaten bezit van de overledene, zodat de erfenis rechtmatig kon verdeeld worden. De staten van goed beschermen op de eerste plaats de wezen en de gehandicapten. De schulden & baten worden geïnventariseerd en wat overblijft wordt onder de verschillende kinderen verdeeld.

Verkoopprijs: 15 euro (+ 9 euro verzendkosten).
Mededeling: Aaigem, deel 1.

 

 
 

BEECKMANS LUK, 2013: Kastelen in Herzele. Het kasteel van Steenhuize, Heemkundige Kring De Hellebaard, bijlage jrg. 11, nr. 3, Herzele, 23 p.

De vroegste vermelding van de heren van Steenhuize loopt terug tot 1155, hierbij wordt Amelricus de Stenhusen vernoemd. In het midden van de 15e eeuw komen het kasteel en het domein in handen van het geslacht de Gruuthuse uit Brugge. In 1628 laat de nieuwe eigenares, Jeanne Richardot, het huidige kasteel optrekken.

Deze uitgave bespreekt chronologisch de verschillende eigenaars en de bouwfasen van het kasteel. Prachtige foto’s illustreren het geheel.

Verkoopprijs: 5 euro (+ 5 euro verzendkosten).
Mededeling: Kasteel Steenhuize.

 

 

BEECKMANS LUK, SOUFFREAU GEORGES & VAN DER KELEN IGNACE, 2012: Kastelen in Herzele. De burcht, Heemkundige Kring De Hellebaard, bijlage jrg. 10, nr. 3, Herzele, 26 p.

In deze uitgave worden de heren van Herzele en de latere domeineigenaars besproken. In een tweede deel behandelen de auteurs – op basis van de oude domeinrekeningen – de bouwgeschiedenis van de burcht. Boeiend zijn de reconstructietekeningen van vóór de vernieling van 1579.

Uitgeput, wordt herwerkt.

 

 

 

DE VUYST JULIEN, 2012: Staten van goed Vlekkem, 1740-1795, Heemkundige Kring De Hellebaard, Herzele, 213 p.

De staten van goed bevatten een volledige beschrijving en inventarisatie van het nagelaten bezit van de overledene, zodat de erfenis rechtmatig kon verdeeld worden. De staten van goed beschermen op de eerste plaats de wezen en de gehandicapten. De schulden & baten worden geïnventariseerd en wat overblijft wordt onder de verschillende kinderen verdeeld. Deze uitgave bevat de laatste 50 staten van goed van Vlekkem uit het oud-regime.

Verkoopprijs: 15 euro (+ 9 euro verzendkosten).
Mededeling: Staten van goed Vlekkem.

 

 

 

DE DECKER SAM & BEECKMANS LUK, 2011: Kastelen in Herzele. De motte van Ressegem, Heemkundige Kring De Hellebaard, bijlage jrg. 9, nr. 1, Herzele, 8 p.

De motteheuvel van Ressegem is één van de meest imposante resten van militaire versterkingen uit de volle middeleeuwse in Vlaanderen. De motte en het bijhorend neerhof waren sedert de 11e eeuw de residentie van de heren van Ressegem-Borsbeke. Momenteel is weinig onderzoek gebeurd naar de historische bronnen. In de onmiddellijke buurt werd in 2004 een verkennend archeologisch uitgevoerd, waarbij vermoedelijk het bijhorend neerhof werd aangesneden.

Verkoopprijs: 5 euro (+ 5 euro verzendkosten).
Mededeling: Motte Ressegem

 

 

 

DE VUYST JULIEN, 2011: Het Nederlandse Volkslied (1800-1975), Bibliografie, Heemkundige Kring De Hellebaard, Herzele, 220 p.

In dit bibliografisch werk heeft de auteur vooral aandacht besteed aan het opnemen van liedboeken, studies over het volkslied en allerlei artikels vanaf de periode 1800 tot 1975. Het is de uitbreiding van een vroeger werk: DE VUYST JULIEN, 1967: Het Nederlandse volkslied, Bibliographia Belgica 98, Belgische Commissie voor Bibliografie, Brussel.

Verkoopprijs: 15 euro (+ 9 euro verzendkosten).
Mededeling: Nederlandse Volkslied.

 

 

 

SCHEERLINCK JOHN & DE GRAEVE JAN-PAUL, 2009: Gezinsreconstructie Hillegem, van 1612 tot 1910, Heemkundige Kring De Hellebaard, in samenwerking met de HK Haaltert, 2 dln, Herzele, 538 p.

Uitgave in twee delen: deel I met de familienamen van A tot L, deel II met de familienamen van M tot Z.

Verkoopprijs:  30 euro voor de 2 delen (+ 10 euro verzendkosten).
Mededeling: Gezinsreconstructie Hillegem.

 

 

 

 

SCHEERLINCK JOHN & DE GRAEVE JAN-PAUL, 2008: Gezinsreconstructie Borsbeke, 1600 tot 1900, Heemkundige Kring De Hellebaard, in samenwerking met de Heemkundige Kring Haaltert, Herzele, 361 p.

Verkoopprijs: 15 euro (+ 9 euro verzendkosten).
Mededeling: Gezinsreconstructie Borsbeke.

 

 

 

 

 

  

DE VUYST JULIEN, 2008: Marktliederen over de loting, het soldatenleven en de onmenselijkheid van de Eerste Wereldoorlog, Heemkundige Kring De Hellebaard, Herzele, 46 p.

Deze uitgave bevat een verzameling van liedjesteksten uit de Eerste Wereldoorlog, gezongen door marktzangers. De liedjes worden gekaderd in een bredere context en geïllustreerd door prenten en foto’s.

Verkoopprijs: 7 euro (+ 5 euro verzendkosten).
Mededeling: Marktliederen WO I.

 

 

 

 

SCHEERLINCK JOHN & DE GRAEVE JAN-PAUL, 2007: Gezinsreconstructie Ressegem, 1797 tot 1900, Heemkundige Kring De Hellebaard, in samenwerking met de Heemkundige Kring Haaltert, Herzele, 223 p.

Verkoopprijs: 15 euro (+ 9 euro verzendkosten).
Mededeling: Gezinsreconstructie Ressegem.

 

 

 

 

 

 

SOUFFREAU GEORGES, 2000: Woubrechtegem. Burgerlijke stand Geboorten (1798-1900), uitgave in eigen beheer, Woubrechtegem, 170 p.


Geboorteakten van Woubrechtegem, met achteraan de alfabetische lijst van 2 512 geboorten.

Verkoopprijs: 10 euro (+ 9 euro verzendkosten).
Mededeling: Woubrechtegem, burgerlijke stand. 

 

 

 

 

DE BUYSSCHER MAURITS, 1972: Bijdrage tot de geschiedenis van Herzele, uitgave in eigen beheer, Herzele, 392 p.

Dit boek, uitgegeven naar aanleiding van 1 000 jaar Herzele, behandelt de geschiedenis van de gemeente Herzele. In een eerste deel wordt de burgerlijke geschiedenis behandeld en in een tweede deel komt de kerkelijke geschiedenis aan bod.

Verkoopprijs: 20 euro (+ 9 euro verzendkosten).
Mededeling: Geschiedenis Herzele De Buysscher.