Activiteiten 2015

Activiteiten
Nieuwe vlag voor onze vereniging

Op 1 maart huldigden we onze vlag in. Alhoewel verenigingsvlaggen een beetje oubollig lijken en in onbruik geraken, vonden we het toch een goed idee om dan zeker als heemkundige kring deze traditie in ere te houden.
Op de vlag prijkt het middeleeuwse slag- en steekwapen, dat symbool staat voor onze vereniging. Marcella De Taeye maakte de vlag, naar een ontwerp van Gaby Redant.
Als bestuursleden verwenden we onszelf met een lekkere taart, eveneens ontworpen, gebakken en aangeboden door Marcella.
Schepen van Cultuur Sofie Hoefman woonde de onthulling bij.
Erfgoeddag op 26 april: Inzamelactie: De erfenis van Herzele tijdens WO I

Op Erfgoeddag 2015 organiseerde De Hellebaard een actie om foto’s, oude documenten en voorwerpen, die in verband staan met Herzele tijdens WO I, te fotograferen, te kopiëren of in te scannen.

Er was een ruime opkomst waarbij wij heel wat documenten, foto’s en zelfs voorwerpen konden inscannen en fotograferen.
Wij noteerden ook heel wat verhalen die mondelings aan familie of vrienden overgedragen werden over de Grote Oorlog. Er dook zelfs een bijzonder dagboek uit die periode op.

Deze documentatie zal onder meer gebruikt worden om een boek te stofferen over de Eerste Wereldoorlog in Herzele, dat we in 2018 willen uitbrengen.

 

Opening Rosmolen te Rullegem

Leden van onze vereniging bewezen uit Archiefdocumenten het bestaan van een rosmolen op het grondgebied Herzele. Waar die stond weten wij niet. Het is wel zeker dat er één of meerdere rosmolens verbonden waren aan Herzeelse windmolens.
Er was niet altijd voldoende wind om te malen. Dan moest de molenaar een beroep doen op een molen die aangedreven werd door een paard. Boeren en bakkers hadden vroeger geregeld vers meel nodig omdat het graan soms besmet was met een schimmel (moederkoren) die gangreen veroorzaakte bij langere bewaring van het meel.De molenaars Alain Goublomme en Johnny De Pelseneer besloten om samen met molenbouwer Eric Van Leene een rosmolen te bouwen, verbonden aan de “Molen te Rullegem” in de Molenstraat te Herzele. Zij bouwden de molen met eigen handen en financierden uit eigen zak. Zo is Herzele een zeldzame historische en toeristische attractie rijker.De molen werd op zondag 26 april plechtig geopend en daarna ingewijd door diaken Marc Van Iseghem
Prosper, het Brabants trekpaard, van Armand Coppens mocht de molen inlopen.

Op zaterdag 11 juli zien wij de ros- en windmolen in werking tijdens onze wandeling. Zie hierboven.

EEN ODE AAN DE ODE de 30.000ste Last Post
 

BRANDWEERPOST HERZELE
Mergellaan 75
9550 HERZELE

Onder de Menenpoort te Ieper  wordt traditioneel elke dag om 20 uur de “Last post” geblazen door de klaroeners van de Last Post Association, als eerbetoon aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.
Dit ritueel doet men al sinds 1928, met als enige onderbreking de periode van de bezetting van Ieper door de Duitsers tussen mei 1940 en 6 september 1944.
Op donderdag 9 juli weerklonk deze roerende ode voor de 30.000ste keer.

Heel wat brandweerkazernes in België en in het buitenland lieten dit niet onopgemerkt voorbij gaan.
Ook de hulpverleningszone Herzele nodigde iedereen uit om dit op groot scherm te volgen in de brandweerkazerne.

Onze vereniging en het Oud-Strijderscomité Groot-Herzele verleenden hieraan hun medewerking, samen met de dienst Cultuur van de gemeente Herzele en 2 jeepverenigingen.

Om 18 uur werden de deuren geopend voor een tentoonstelling over WOI in Herzele. Om 19.15 uur gaf de brandweercommandant het verwelkomingswoord gevolgd door een voordracht over de Eerste Wereldoorlog in België, in de Denderstreek en in Herzele door onze voorzitter Antoine Fonck en de voorzitter van de Oud-Strijders Ghislain Van Waeyenberghe.
Om 19.50 uur waren er Live beelden uit Ieper van de uitvoering van de 30.000ste Last Post. Als afsluiter volgde er nog een protocollaire plechtigheid waarbij Oud-strijders, Vaandeldragers NSB en Brandweer een erehaag vormden. De sirenes loeiden 1 minuut gevolgd door de uitvoering van het “Te Velde” en “De Last Post” gebracht door een trompettist.
Dit evenement lokte meer dan 350 toeschouwers.

11-juliwandeling en -viering 2015

Liefst 110 deelnemers mochten we verwelkomen op onze jaarlijkse 11-juliwandeling.  De zon was  wel van de partij. De wandeling startte aan het Schepenhuis, ons lokaal, en bracht ons eerst naar de molen te Rullegem. Molenaars Alain Goublomme en Johny De Pelseneer hadden de molens maalvaardig gemaakt en lichtten uitvoerig de werking van de Rosmolen toe. Intussen genoot de windmolen van een zachte bries terwijl Prosper, het Brabantse trekpaard, samen met zijn baasje Armand Coppens de Rosmolen op  gang  trok.
Vandaar ging de wandeling naar het park en kasteel van Graaf Hadelin du Parc. Luk Beeckmans, schrijver van de reeks brochures “Kastelen in Herzele” gaf tekst en uitleg. Dit naar aanleiding van onze recentste uitgave “Het kasteel Van de Woestijne / du Parc Locmaria”.
Via de “Kapel van de Vrede” ging de wandeling naar het voetbalterrein van SV Ressegem waar de wandelaars hun dorst konden lessen om daarna via prachtige landwegeltjes terug te keren naar het Schepenhuis waar de deelnemers voorgenoemde brochure gratis mochten afhalen in ons lokaal.Om 20 uur werden wij verwacht op het avondprogramma van de 11-juliviering ingericht door de dienst Cultuur van Herzele en de Herzeelse Cultuurraad
Ontdek Ressegem

Dienst Toerisme Herzele organiseert een paar keer per jaar een dorpsvoorstelling, gekoppeld aan een geleide wandeling.

Op zondag 4 oktober was deelgemeente Ressegem aan de beurt. Ondanks de concurrentie van Open-Bedrijvendag kwamen ruim 170 deelnemers naar de visserskantine van de Walvissers, aan de motte van Ressegem, startplaats van het initiatief.

Na de openingstoespraak van schepen Sofie Hoefman nam gids Gabriël Redant, bijgestaan door André Valentijn, de groep op sleeptouw voor een dorpsverkenning. De motteheuvel werd beklommen en op een 10-tal plaatsen langs het parcours vertelde de gids wetenswaardigheden over de locaties. Er werd soms teruggeblikt op een ver verleden en anekdotes opgehaald. Folklore, volksgebruiken en het nut van een goed Trage Wegenbeleid kwamen eveneens aan bod.

Via een woordzoekerswedstrijd, opgemaakt als een kruiswoordraadsel, konden de deelnemers hun kennis over Ressegem testen. De aangename nazomerzon en de eerste herfstkleuren toverden het Wijngaardbos en omgeving om tot een prachtig wandeldecor.

Als afsluiter van een aangename namiddag werd halt gehouden in het circusmuseum Paradiso waar “internationaal circusdirecteur Eddy” gastheer was. Uitgedost als clown en samen met zijn zwart zijdehoentje was hij het onderwerp van de wedstrijdschiftingsvraag.

“We kijken al uit naar een volgende dorpsvoorstelling. Onze gids en streekkenner “Gaby” zal over Sint-Antelinks ongetwijfeld heel wat te vertellen hebben en een verrassend wandelparcours uitstippelen.” zegt schepen Sofie Hoefman van toerisme uit Herzele

De Streekspiegel en De Hellebaard verleenden hun medewerking aan deze activiteit.

Uitstap naar Bois-du-Luc en Binche
Op 11 oktober trokken 60 leden van de Hellebaard met de bus naar Wallonië. Tijdens de voormiddag werd onder leiding van een paar gidsen de mijnwerkerssite van Bois-du-Luc bezocht, een koolmijn waar verscheidene Herzelenaren hebben gewerkt en waar sommigen zelfs hun leven lieten, onder meer Gilbert De Geyter uit Steenhuize en Victor Borloo uit Woubrechtegem.
’s Middags werd Italiaans geluncht in de naburige Cantine des Italiens.
Tijdens de namiddag brachten we een geleid bezoek aan de stad Binche. Nadien was er nog tijd voor een lokaal biertje. Het werd een leerrijke en gezellige uitstap.Met onze oprechte excuses aan de leden die wegens plaatsgebrek niet konden deelnemen.
GESPREKSAVOND OVER WATERLOO

 

 

 

Ignace De Temmerman uit Zottegem bracht op zaterdag 14 november in de Wattenfabriek een zeer gewaardeerde lezing over De Slag van Waterloo. Ignace vertelde niet alleen het verhaal van de veldslag, maar behandelde ook kampen van de geallieerden, die tijdelijk in Borsbeke en Ressegem waren opgeslagen. Een 80-tal leden en geïnteresseerden namen aan de gespreksavond deel.