Activiteiten 2014

Folgazán

Op zaterdag 5 april was de poppy folkband Folgazán te gast in De Steenoven voor een voorstelling van De Groote Oorlog van de Kleine Belg. Op een aangrijpende wijze werd in een mix van zang en beeld het relaas gebracht van de Eerste Wereldoorlog. Ze evoceerden hoe onze dorpen en steden ondanks alle ellende deze vier jaren doorkwamen. Meer dan driehonderd  toeschouwers  bleken achteraf fel onder de indruk.    
ERFGOEDDAG – Emigratie naar USA en Canada
Erfgoeddag stond in het teken van emigratie. Het thema “Grenzeloos” leende er zich toe. Marc Journée, auteur van Go West, een prachtig geïllustreerd en sterk gedocumenteerd boek over de emigratie naar Canada, verzorgde op zaterdagavond 26 april in de Wattenfabriek een boeiende lezing over dit onderwerp. De dag nadien presenteerde een tentoonstelling in diezelfde Wattenfabriek een aantal foto’s en documenten over de emigratie vanuit Herzele en de onmiddellijk omgeving naar Californië, dit vooral vóór de Eerste Wereldoorlog, en later naar Canada.
Meerdere Herzelenaren brachten nog materiaal aan voor ons archief: foto’s van uitgeweken familieleden alsmede diverse documenten.

                           

Kruisbeeld beter in beeld gebracht

Eerder hadden wij vanuit de heemkundig kring aan het gemeentebestuur gevraagd om het kruisbeeld op de hoek van de Doornstraat met de Kauwstraat te Sint-Lievens-Esse beter zichtbaar te maken in het straatbeeld. Ook een aantal buurtbewoners drong hierop aan. Niettegenstaande dit kruisbeeld niet is beschermd, heeft de heer J. Y. De Clippel van Onroerend Erfgoed Gent (afdeling Landschappen) deskundig advies verstrekt opdat de site beter tot zijn recht zou komen.
De gemeentelijke Groendienst zorgde voor de opkuis en voor het snoeiwerk. Ook de verkeersborden werden oordeelkundig verplaatst. Het resultaat mag gezien worden! Met onze gewaardeerde dank aan Onroerend Erfgoed, het gemeentebestuur en de Groendienst.

Vlaamse Feestdag
Op zaterdag 5 juli vierde de cultuurraad van Herzele in samenwerking met De Hellebaard vzw de Vlaamse feestdag in de Wattenfabriek.

In de namiddag organiseerde onze vereniging een wandeling door de wijk Bever te Sint-Antelinks. Bestuurslid Luk Beeckmans en historicus Dirk Van De Perre ontdekten op deze wijk de ligging van de middeleeuwse motteburcht van de heren van Bever(en).
Hoewel het weer er bij het begin niet bijster goed uitzag waren er een 70-tal wandelaars van de partij. De interesse voor deze burchtsite en haar geschiedenis leek voor velen een nieuw en zeer boeiend onderwerp. Luk Beeckmans gaf de rondleiding waarbij ook even halt gehouden werd bij de steentijdsite naast de kerk en bij de sporen van de Gallo-Romeinse villa langs de Beverstraat.
De weergoden kozen uiteindelijk onze kant: het werd een aangename en leerrijke wandeling.                    
Daarna genoten de deelnemers van een verfrissing in de parochiezaal.
Gelijktijdig werd een brochure over deze Motteburcht in de reeks “Kastelen in Herzele” aan de leden uitgedeeld, waarin de archeologische, de cartografische en de archivalische opzoekingen in verband met deze versterking belicht worden. Zij die er niet waren, ontvangen in september deze brochure samen met ons tijdschrift.

Het tweede luik van deze viering, het avondprogramma, greep plaats in de Wattenfabriek.
Na de gebruikelijke verwelkoming van voorzitter Patricia De Corte volgde een gedicht “Zomer” van en door haar zelf. Daarna een toespraak van de schepen van cultuur Sofie Hoefman, die benadrukte hoe belangrijk cultuur in Vlaanderen is om onze identiteit te affirmeren. Tot slot gaf Marc Van Impe een overzicht van de culturele werking in Herzele tijdens de laatste decennia.
De feestviering werd opgeluisterd door een optreden van The Fat Cats met zangeres Ruth Souffriau. Na de samenzang van De Vlaamse Leeuw volgde een gezellige receptie.

Ontdek Sint-Lievens-Esse
De wandeling ‘Ontdek Sint-Lievens-Esse’, georganiseerd door de toeristische dienst van Herzele, was ondanks de minder goede weersomstandigheden een groot succes. Ruim 125 deelnemers, tussen 5 en 80 jaar, namen op vrijdagavond 8 augustus 2014 deel aan de wandeling.
Onze Hellebaardbestuursleden Gabriël Redant en Luc Hoorens waren de gidsen van dienst. De omvangrijke groep werd opgesplitst in twee delen. Gabriël bouwde in de rondleiding een quiz in met 15 meerkeuzevragen over Esse vroeger en nu.
De jongste deelnemer (Wout Hofman, 5 jaar) kon je steeds in de buurt van de gids terugvinden en stelde ongetwijfeld de grappigste vraag van de avond. Nadat de gids de ligging van de verdwenen burcht situeerde vroeg de jonge snaak ernstig en tot groot vermaak van de toehoorders “ was dat een groot springkasteel dat daar stond!!”
Luc, zelf inwoner van Sint-Lievens-Esse, nam de tweede groep op sleeptouw en hield bij de vele bezienswaardigheden halt.  Hij wist de wandelaars uitermate te boeien met tal van wetenswaardigheden.
Na de wandeling werd in café De Paling nog wat nagepraat en velen stelden de vraag “wanneer komt de volgende deelgemeente aan bod?”

Deze wandeling is geen organisatie van onze Heemkundige Kring, maar wij verleenden wel onze medewerking aan dit evenement.

Bezoek tentoonstelling: De erfenis van Karel de Grote
Op zondag 28 september 2014 bezochten de leden van de Hellebaard de belangrijke internationale tentoonstelling Francia Media, de erfenis van Karel de Grote. Deze tentoonstelling ging door in het Provinciaal Erfgoedcentrum (PEC) te Ename.

Precies 1200 jaar na het overlijden van Karel de Grote (+ 28 januari 814) bracht deze tentoonstelling het verhaal van zijn erfenis. We leerden Francia Media kennen, het vergeten Middenrijk, dat na het Verdrag van Verdun in 843 de Noordzee verbond met de Middellandse Zee. Dit was de slagader van Europa. Van hier kwamen later de stamvaders van de Europese gedachte.

De tentoonstelling met unieke objecten uit prestigieuze musea en vernieuwende presentatietechnieken toonde de worsteling van Europa om eenheid en verscheidenheid te brengen, met het Karolingische verleden als legitimatie. Steeds weer mislukten de pogingen. Sinds een halve eeuw wil Europa opnieuw één Europa worden. Wordt de droom nu wél realiteit? Hebben Karel en zijn erfenis ons iets geleerd.

Twee gidsen, waaronder ons bestuurslid Luk Beeckmans, loodsten de bezoekers gedurende twee uur door de tentoonstelling. Er werd afgesloten met “een pittige Ename” in café de Abdij.

Ontdek Woubrechtegem

De dorpsvoorstelling in Woubrechtegem, op zondag 23 november, georganiseerd door de Toeristische Dienst van Herzele i.s.m. vzw De Streekspiegel en de heemkundige kring De Hellebaard was een voltreffer.
Schepen Sofie Hoefman verwelkomde, in zaal ’t Hoefijzer, ruim 140 geïnteresseerden die er een aangename namiddag beleefden. Bestuurslid en oud-Woubrechtegemnaar  Gaby Redant trad op als gastheer en gids. Hij bracht een gevarieerd programma.
De deelnemers werden opgesplitst in twee groepen zodat men beurtelings kon deelnemen aan een gegidste rondleiding in het dorpscentrum of een kleine tentoonstelling bekijken in de zaal.
Als apotheose werd,  in het volgelopen zaaltje, een sketch opgevoerd in het Woubrechtegems dialect. Onze bestuursleden Chris Borloo en Gaby Redant ontpopten zich als volleerde acteurs en entertainers. Ze kregen na afloop een staande ovatie.
We kijken al uit naar een volgende dorpsvoorstelling.

Sketch over het Woubrechtegems dialect

 

 

 

Blauwe ogen: Lezing door Koenraad De Wolf

Op zaterdag 29 november vertelde Koenraad De Wolf (°1956), historicus en publicist uit Sint-Lievens-Esse op indringende wijze het waarheidsgetrouwe levensverhaal van Rita Winterstein-Prigmore, een Duitse zigeunersvrouw. Zij is één van de laatste overlevenden van de nazi-experimenten van dokter Mengele op tweelingen. De familie Winterstein werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen door de uitroeiingspolitiek van de nazi’s tegenover de zigeuners en ook in het naoorlogse Europa werd ze vaak met zigeunerhaat geconfronteerd.
Koenraad De Wolf, een begenadigd verteller en lid van onze heemkundige kring, schreef hierover de historische roman Blauwe ogenDe lezing ging door in de Wattenfabriek (Solleveld) te Herzele. Na de lezing was er nog tijd voor een gezellige babbel.