Activiteiten 2013

De geschiedenis en stamboom van uw familie samenstellen

Op 15 maart 2013 mochten wij onze talrijk opgekomen leden en
geïnteresseerden verwelkomen in de Wattenfabriek voor een
boeiende lezing. De heer André Braet vertelde ons hoe stamboomonderzoek werkt en hoe hijzelf al jarenlang geboeid is door dit onderwerp. Vragen als wat is stamboomonderzoek, waar kan ik informatie over mijn voorouders vinden en hoe organiseer ik al die informatie werden duidelijk gemaakt via een powerpointvoorstelling. Na de vragenronde werd de avond afgesloten met een gezellige babbel en een lekker lokaal biertje.
Erfgoeddag 2013

De Hellebaard opende op zondag 21 april, ter gelegenheid van Erfgoeddag, haar archief en haar bibliotheek in het Schepenhuis voor het publiek.

Er was tevens een tentoontoonstelling in de oude raadzaal in het Schepenhuis (Markt, 1)

van zondag 21 tot en met zondag 28 april

met als thema  “Wegwijzers in de tijd”
Een tentoonstelling in samenwerking met de gemeente Herzele

Ter gelegenheid van Erfgoeddag mochten we 189 bezoekers verwelkomen!
Desondanks loopt de tijd verder …

 

Daguitstap van 5 mei 2013 naar
Klein-Brabant, het hart van Scheldeland
Dit jaar brachten wij een bezoek aan een parel van Klein-Brabant: het Kasteel Marnix de Sainte Aldegonde, een kasteel met een rijke geschiedenis. Het interieur herbergt diverse kunstschatten. In het koetshuis troffen we een rijke verzameling van maar liefst 40 oude koetsen. Na het middagmaal met streekgerechten in restaurant De Cluyse volgde een korte lezing over de heren van Ressegem en hun banden met het kasteel van Bornem door historicus Filip Hooghe.
Daarna ging het naar Wintam, meer bepaald de Havesdonckhoeve waar vooral landbouwalaam en volkshuisraad uit de streek wordt tentoongesteld. De dag werd afgesloten met een terrasje en een wandeling langs de Scheldeboorden te Sint-Amands.
Het was prachtig weer. Een reden te meer om ons te verheugen over deze zeer geslaagde uitstap.

 

Kapel opnieuw ingewijd
Diaken Marc Van Iseghem wijdde op donderdag 9 mei (O.L.H.Hemelvaart) het Mariakapelletje in op de kruising van de Doornstraat en Schoonderhaege in Sint-Lievens-Esse. Het kapelletje verkeerde in een zeer slechte staat. De buurtbewoners restaureerden het met eigen middelen. De Gemeente Herzele maakte werk van de verharding en een zitbank.
Onze vereniging hoopt dat deze verwezenlijking navolging krijgt. Ons erfgoed vaart er wel bij.
Vlaanderen Feest 2013 en 11 juliwandeling

 

Op zaterdag 6 juli organiseerde de heemkundige kring naar aanleiding van de Vlaamse feestdag een wandeling door Borsbeke. Antoine Fonck en Geert Goossens stippelden een parcours uit van ongeveer
6 km en verstrekten historische uitleg.
De wandeling startte bij de Sint-Antonius-Abt kerk. Wat later werden we ontvangen op het waterkasteel “Villa Steppe”. Deze vervallen site wordt nu prachtig en deskundig gerestaureerd door de huidige eigenaars, de heer en mevrouw Laire-Paquay die ons vriendelijk verwelkomden. Van daar ging het naar de Sint-Antoniuskapel. Geert gaf toelichting bij de geschiedenis van deze zeer oude kapel. Op Kampen werd er halt gehouden bij verschillende hoeven en bij de kapel die door Boer Van der Bruggen werd gebouwd uit dankbaarheid toen hij genas van de beet van een razende hond. Het leek er op dat de tijd sneller liep dan verwacht. Of was het de zalige en deugddoende zon, voor het eerst van de partij deze zomer, die ons parten speelde? Wegens tijdsgebrek werd onze wandeling ingekort. We namen een kortere weg naar het voetbalterrein waar voorzitter Hubert Goossens met een paar bestuursleden stoelen en tafels hadden klaargezet op het oefenveld. Na een goede frisse pint werd er een kleine quiz gehouden over alles wat we onderweg gehoord hadden van onze gidsen. Guy Dobbelaere was de beste leerling van de klas vóór Willy Dobbelaere (vader van) en Jaak Stevens.
Nadien was er mogelijkheid om aan te sluiten bij de 11 juli-viering georganiseerd door het gemeentebestuur. Deze viering ging door in de Wattenfabriek. Na de speech van onze Schepen van Cultuur, Sofie Hoefman, was er een optreden van de zanggroep “De Kollebloem” o.l.v. Michel van Gheluwe, ingeleid en becommentarieerd door Gemeentesecretaris Daniël Adriaens. Gevolgd door samenzang en een receptie.

Open monumentendag 2013 – Kasteel van Steenhuize

Voorstelling nieuwe brochure:

Op zondag 8 september 2013

De geschiedenis van de heren van Steenhuize en hun kasteel

Na de motte van Ressegem (2011) en de burcht van Herzele (2012) behandelde Luk Beeckmans, bestuurslid van de heemkundige kring, dit jaar de geschiedenis van het kasteel van Steenhuize. De brochure in hoogwaardige kleurendruk werd op 8 september voorgesteld in het plaatselijk kasteel. Voor deze gelegenheid openden de eigenaars, de familie Van Waeyenberge, hoogst uitzonderlijk hun deuren. Toegang was uitsluitend mogelijk voor leden van de Hellebaard en dit na voorinschrijving. Jammer genoeg dienden we tientallen aanvragen te weigeren, waarvoor onze excuses!

Om 14.30 u. verwelkomde Aagje Van Cauwelaert, kleindochter van Camille Van Waeyenberge, de aanwezigen. Nadien dankte Antoine Fonck, voorzitter van de Hellebaard, de eigenaars voor hun gastvrijheid en leidde Luk Beeckmans in. Deze gaf een referaat over de heren van Steenhuize en hun kasteel en overhandigde aan Aagje Van Cauwelaert een eerste brochure.

Een 150-tal leden van de Hellebaard kon na de voorstelling van de brochure het volledige kasteel en  het park bezoeken. Iedereen bleek onder de indruk van de geslaagde restauratie, waarbij klassieke en moderne accenten elkaar harmonieus ontmoeten. Het bezoek werd afgesloten met een streekbiertje.

Viering Kapel Onze Lieve Vrouw van Bijstand te Ressegem 1713-2013
Op zondag 22 september, kermiszondag in Ressegem, was de  Kapel O.L.V. van Bijstand het toneel van een ingetogen huldiging naar aanleiding van haar derde eeuwfeest. Deken Pol Dreelinck   ging voor in een korte plechtigheid bij de dorpel van de mooi versierde kapel. De viering werd opgeluisterd door  het parochiekoor van Ressegem versterkt met koorleden uit Sint-Lievens-Esse en Herzele onder leiding van Tom Van der Biest. Twintig jongens en meisjes uitgedost  in kledij begin 20ste eeuw brachten bloemen aan bij het Mariabeeld. Het was een mooi schouwspel. Ruim 300 mensen woonden de viering bij. In de vernieuwde pastorij liep een tentoonstelling met foto’s van vroeger. Een plaatselijke actiegroep “Red de Dorpskom” presenteerde er  dorpsmaquettes rond het thema  “Ressegem morgen”. Bijna gans Ressegem kwam een kijkje nemen.

Gaby Redant gidste daarna 75 wandelaars langs de kapelletjes en de stemmige paadjes in Ressegem. Van succes gesproken!

De viering was een initiatief van De Hellebaard naar een idee van Paul Kiekens, André Valentijn en Marcella in samenwerking met de Ressegemse verenigingen (Gezinsbond – Okra – Feestcomité Ressegemvrienden – Circus Paradiso/ Eddy Ruyssinck). We danken alle medewerkers, de buren van de kapel, de parochie&kerkraad  en het gemeentebestuur voor de loyale inzet.